• Eesti keeles
 • На русском

Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Korteriyhistu.net muudab korteriühistu läbipaistvaks!

Korteriyhistu.net on iseteeninduskeskkond, mis muudab korteriühistu tegevuse efektiivsemaks ja läbipaistvamaks

 • Suhtlus
 • Üldandmed
 • Üüriarvestus
 • Haldus
 • Raamatupidamine
 • Dokumendid

Korteriyhistu.net abiga
on kõik andmed ühes kohas
ja igalt poolt kättesaadavad

 • Majade ja korterite andmed
 • Korteriomanike telefonid
 • Võlglaste nimekiri
 • Koosolekute protokollid

Korteriyhistu.net
teeb üüriarvestuse
lihtsaks ja paindlikuks

 • Paindlik kulude jaotamise süsteem
 • Integratsioon internetipankadega
 • Automaatne viiviste arvestus
 • Bilanss ja tulude-kulude aruanne

Korteriyhistu.net
muudab ühistuga
suhtlemise mugavaks

 • Näitusid saab sisestada internetist
 • Arveid saab tellida meiliaadressile
 • Lihtne kontrollida üürniku makseid
 • Võimalus tutvuda ühistu kulutustega

Korteriyhistu.net on võimalus näidata ennast innovatiivse koostööpartnerina

 • Parem tööjaotus ühistuga suhtlemisel
 • Usaldusväärsus tänu läbipaistvusele
 • Efektiivsem raamatupidaja töö
 • Rendipõhine teenustasu

Uudiste arhiiv

Uudised Sisu liidestamine

30.12.2014 Lemmingu uuendused 30.12.2014

Avasime uuendatud hangete portaali https://hanked.korteriyhistu.net, kus hankijad ja pakkujad saavad hallata oma infot. Lisaks tegime väiksemaid täiendusi sh viiviste eksport raamatupidamisse, suure kulude jaotuse tabeli PDFks salvestamine, rollide ja õiguste tabeli esimese veeru fikseerimine, haldusfirma näidukaardi tuvastamine triipkoodiga, näitude sisestamisel vaikimisi väärtuste keelamine, kohtuvõla arvestus. Samuti tegime ettevalmistusi üüriarvestuse ekspordi eemaldamiseks (jääb raamatupidamise import).

28.11.2014 Okassea uuendused 28.11.2014

Täiendasime majanduskava tegelike tulude-kulude vaadet tööde ja kuludokumentide loeteluga, mis võimaldab anda detailse ülevaate majanduskava kulude kujunemisest ja seosest tehtud töödega kalendrikuude või valdkondade lõikes. Võimaldame vaadata majanduskava soovitud detailsusega gruppide või ridade lõikes. Lisasime võimaluse muuta näitude sisestamisel korteri elanike arvu. Kuvame arvel koefitsendi või päevade arvu korral korrigeeritud koguse asemel arvutuskäigu.