• Eesti keeles
  • На русском

Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Uuendused 31.10.2017

Lisasime korteri andmetesse uued lisaväljad ja võimaluse määrata, millised aktiivsetest väljadest kuvatakse arvel. Näidu sisestamise vaikimisi kuupäevaks arvestuse kuu viimane kuupäev. Lisaks optimeerisime osaluste vaadete päringuid, mille mõju avaldub eelkõige suure korterite ja mõõtjate arvuga ühistute andmetega töötades. Järgnevalt uuendustest lähemalt.

Üldine

  • Turvariskiga ID-kaardiga sisenemine. Turvariskiga ID-kaartidega sisenemine on võimalik seni kuni Riigi Infosüsteemi amet pole sertifikaate tühistanud. Kasutajad peaksid arvestama, et see võib juhtuda igal hetkel, mistõttu peaks eelkõige midagi ette võtma need, kellel muud sisenemise meetodit pole. Võimalusel tuleks uuendada ID-kaardi sertidikaadid või tekitada alternatiivne sisenemise võimalus (püsiparool, Mobiil-ID või siseneda internetipanga kaudu nt kasutades Smart-ID). Saame kinnitada, et uuendatud sertifikaatidega ID-kaardiga sisenemine korteriyhistu.net rakendusse toimib.  

Üldandmed

  • Korteri andmetesse lisaväljad panipaiga number ja panipaiga pindala. Lisaväljade loetelusse lisandusid kaks välja - panipaiga pind ja panipaiga number. Sarnaselt teistele väljadele on neid võimalik kasutada ka arvestuse alusena kulude jaotamisel. 

Üüriarvestus

  • Osalused vaate avanemine suure arvu korterite ja mõõtjate korral. Näidisjuhtumiks oleva 215 korteri ja 750 arvesti korral õnnestus parandada jõudlust kuni 100 korda. Samuti vähenes näitude importimisel suurusjärgu võrra näitude failist lugemiseks kuluv aeg.
  • Näidu vaikimisi kuupäevaks kululiigi perioodi viimane kuupäev. Näitude seadetesse lisandus valik näidu vaikimisi kuupäeva kohta. Muudatus mõjutab näidu sisestamist Üüriarvestus->Näidud vaates. Edaspidi pakutakse näidu sisestamise vaikimisi kuupäevaks kululiigi perioodi viimast kuupäeva. Alternatiivse võimalusena on võimalik soovijatel Näitude seaded lehel aktiveerida valik, et pakutaks jooksvat ehk näidu sisestamise kuupäeva.
  • Arve seadetesse võimalus määrata korteri andmete välju. Seoses suurenenud hulga väljade ja erinevate vajadustega lisasime arve seadete vormile võimaluse otsustada, milliseid korteri välju arvetel kuvatakse. Korteri andmete blokis on võimalik kuvada viis erinevat välja, mida saab valida aktiivsete väljade seast. Olemasolevatel ühistutel on valitud senised väljad. Kuna arvete seaded on üldised, siis kasutatakse seadeid nagu seni igal arvete kinnitamisel. Kui on soov olemasoleva arve väljanägemist muuta, siis tuleb arved pärast soovitud muudatuste tegemist uuesti kinnitada.
  • Coop Panga tugi. Seoses Krediidipanga muutumisega Coop Pangaks uuendasime panga visuaalid, viited, e-arvete kanalid ja kontoväljavõtte formaadi. 

Lisaks parandasime vigu, mille olime kas ise või tähelepanelike kasutajate abil avastanud.