Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Hoolduspäevik

Hoolduspäevikusse sisestatakse planeeritud või tehtud tööd. Töid saab sisestada kellaajalise täpsusega ning soovi korral saab määrata töö teostaja ja seadistada automaatse meeldetuletuse saatmise. Töödel on neli olekut – plaanis, kinnitatud, tehtud ja tühistatud:

  • Plaanis – töö on plaaneeritud, kuid teostajaga kokku leppimata või kuupäevad pole lõplikud
  • Kinnitatud – töö on teostajaga kokku lepitud või kuupäevad ja kellaajad on fikseeritud
  • Tehtud – töö on tehtud
  • Tühistatud – töö on jäänud tegemata nt teostaja haigestumise või vihmase ilma tõttu

Seega annab hoolduspäevik ülevaate planeeritud ja tehtud töödest. Lisaks on võimalik igal kasutajal jälgida temale määratud töid ja vajadusel need tehtuks märkida. Töö saab seostada objektiga ning teha kokkuvõtteid ühe või teise objekti, töö liigi või teostaja lõikes.

Hoolduspäevikut saab vaadata nii päeviku kui kalendri vaates, kus on lihtne automaatselt genereeritud töid vajadusel soovitud päevale lohistada. Samuti näeb kattuvaid tegevusi jm.

Hoolduspäevikule on vaikimisi ligipääs korteriomanikel, kes saavad seeläbi parema ülevaate majas toimuvast. Samuti on ühistu juhil lihtsam teha kokkuvõtteid möödunud perioodil tehtud tööde kohta.

Haldusfirma vaates kuvatakse kõigi firma majade tööd ning vaikimisi näidatakse sisse logitud kasutaja töid. Kõikide tööde vaatamiseks tuleb tühjendada töö liigi, objekti või teostaja filtrid.