Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Majanduskavad

Vastavalt seadusele tuleb koostada majanduskava (e. majandustegevuse aastakava) ja jälgida selle täitmist. Majanduskava kirjeldab aastaks planeeritud kulud ja tulud.

Uue majanduskava lisamisel võib sisestada tariifi ruutmetri kohta kuus, kuu keskmise või aasta summa, mis jagatakse automaatselt võrdsetes osades kuude lõikes. Loomulikult saab iga kuu kohta lisada ka erineva summa või jätta lünga. Ühtlasi saab automaatselt jälgida, kas ühistu planeeritud rahavoog on summaarselt positiivne või negatiivne.

Pärast majanduskava projekti kinnitamist saab selle ridadega seostada kuluarveid ning jälgida, kas tegelikud igakuised kulud on eelarve piires. Järgmisel aastal saab teha koopia olemasolevast majanduskavast ning piisab vaid vajalike täpsustuste tegemisest. Majanduskavas võib kajastada kas ainult sihtmakseid või ka kommunaalmakseid.