Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Objektid

Objektidena on kirjas kõik kinnistuga seotud valdkonnad, mis vajavad eraldi tähelepanu. Detalisuse aste on kasutaja otsustada, kuid standardseadistuse korral on objektideks näiteks ehitis, katus, küttesüsteem, elektripaigaldis jne. Samas võib objekt olla ka virtuaalne, nt haldus. Objektidega saab siduda erinevad tegevused, kus kirjeldatakse täpsemalt toimingute sisu ja määratakse vastutaja.

Haldusfirma vaates saab seadistada komplekti objektidest ja tegevustest, mida saab hiljem kasutada üksikutes majades.