Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Tulud ja kulud

Tulude ja kulude alla saab sisestada kuluarved ja siduda need vastava töö ja majanduskava reaga.

Majanduskavas on kuluarvete summad näha tegelike kulude vaates. Hoolduspäevikus näidatakse vastava töö real kõigi seotud kuluarvete summat.

Kui majanduskavas sobiv rida puudub, kajastub kulu majanduskava tegelikes kuludes teenuse nimetusega muude kulude grupis. Vajadusel saab majanduskavasse lisada täiendava rea, kuid siis tuleb majanduskava kinnitus tühistada, lisada uus rida ja majanduskava uuesti kinnitada.