Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Arvestid

Kõik arvestid saad kirjeldada menüüs Üldandmed vormil Arvestid. Võimalik on sisestada kõik maja arvestid ning tekitada vajalikud arvestite hierarhiad. Näiteks kütte peaarvesti, trepikodade arvestid ning iga trepikoja arvestiga seotud korterite arvestid. Nii on võimalik jagada kulusid ka trepikodade kaupa.

Igale arvestile tuleb valida arvesti tüüp – üldarvesti või korteri arvesti. Korteri arvestile on kohustuslik valida ülemarvesti. Selleks võib olla näiteks trepikoja arvesti, selle puudmisel aga peaarvesti. Korteri arvesti kirjelduses saab määrata, kas seda näidatakse näidukaardil.

Kasutusele võtmisel on võimalik arvestid importida failist või lisada standardarvestid, mis võimaldab lihtsasti tekitada soovitud üld- ja korteriarvestid korraga kõikidele korteritele. Arvestid on vajalikud näidupõhiste tarbimiste arvestamiseks ja kulude jaotamiseks.

Arvestite liigid

Arvestid on liigitatud vastavalt nende kasutusotstarbele. Liigitus muudab lihtsamaks arvestite hilisema filtreerimise ning kululiikide ja osaluste seadistamise. Iga arvesti liigi puhul saad määrata nimetuse, ülemliigi (vajadusel), ühiku ning näidu täpsuse. Kui muudad olemasoleva arvesti liigi ühikut saad märkida lahtri „Muuda kululiikide ühikut“, et muudatus kajastuks ka avatud perioodide kululiikide seadistuses.

Osa arvesti liike on vaikimisi seadistatud ning nende nimetusi muuta ei saa. Soovi korral on võimalik arvesti liike juurde lisada.

Arvestite näite on võimalik sisestada menüüs Üüriarvestus vormil Näidud või korteriomanikuna menüüs Minu korter vormil Näidud. Halduritel on võimalik näite sisestada Haldus vormil Näidud.