Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Elanikud

Valides menüüst Minu ühistu -> Elanikud, avaneb elanike nimekiri. Uue elaniku sisestamiseks tuleb vajutada nupule Uus elanik.

Elanike all on kirjas korteris elavad isikud. Ka korteriomanik, kes elab korteris on korteri elanik. Lisaks võib elanikuna sisestada korteriomaniku pereliikmed või üürnikud.

Isiku elanikuna lisamisel saab sisestada tema kontaktandmed. Kui sisestada elaniku isikukood, siis tekib elanikul korteriyhistu.net süsteemis temaga seotud korteris ja ühistus majaelaniku õigus. Õiguste kohta loe lähemalt alalõigust rollid ja õigused.

NB! Õiguste saamiseks peab kindlasti olema sisestatud elaniku isikukood, kuna selle alusel seostatakse isik korteri ja ühistuga ning antakse talle juurdepääs korteri ja ühistu andmetele. Kui sisestad isikukoodi, kuvatakse automaatselt inimese sünnikuupäev.

NB! Kui kõikide elanike andmed pole sisestamise hetkel teada, võid igal ajal selle tegevuse juurde naasta ja esmalt sisestada vaid teadaolevate elanike andmed.

NB! Ära seosta kedagi kogemata naaberkorteriga, vaid kontrolli, et ühe korteri elanikud kenasti ühe korteri all on.

NB! Kui üks isik on seotud mitme korteriga, siis saad uue elaniku seose sisestamisel valida isiku eelnevalt sisestatud isikute seast.

NB! Vaates Elanikud saad märkida linnukesega isikud, kellele soovid ühistu nimel e-maili saata. Saadetud e-mailid säilitatakse ühistu e-mailide ajaloo tabelis.