Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Korterite andmete sisestamine

Korterite andmeid on võimalik sisestada ükshaaval või importida CSV formaadis salvestatud failist. CSV faili saab lihtsalt salvestada tabelarvutusprogrammis nt Excel või OpenOffice.

Korteri andmete sisestamise alalehel on kohustuslikult täidetavad väljad korteri nr ja omaniku nimi näidatud tärniga. Igale korterile saab lisada vajalikud andmed: trepikoda, korrus, üldpind, köetav pind, arvestuslik pind, elanike arv, viitenumber. 

Lisaväljadena on võimalik täiendavalt märkida: häälte arv, osamaksu suurus, osamaksu tasumise aeg, parklakoha nr, auto nr. Väljade sisse ja välja lülitamiseks tuleb Korterid vaates klõpsata nupule lisaväljad. Aktiivseid välju on võimalik kasutada kulude jaotamisel arvestuse alusena.

Igale korterile on võimalik lisada märkus, mida näidatakse osaluste ja näitude muutmisel (kuvatakse kollase ikoonina korteriomaniku nime taga). Hiire kursoriga ikoonile minemisel näidatakse märkust, klõpsates saad märkust muuta või seda sisestada. 

NB! Pärast korterite andmete sisestamist kuvatakse maja nime all ühel lehel kõikide selle maja korterite üldandmed. Ühele majale saad lisada niipalju kortereid kui neid on märgitud maja andmetesse. Vajadusel pead täiendava korteri sisestamiseks suurendama maja korterite arvu. Programm hoiatab Sind, kui oled unustanud mõne korteri andmed sisestamata.

NB! Korterite andmete sisestamise järel soovitatakse genereerida viitenumbrid, mis hõlbustavad hilisemat üüriarvestust, kuna võimaldavad mugavalt seostada laekumisi imporditud pangafailist ja eksportida otsekorraldusi. Viitenumbrite genereerimiseks vajuta nupule Genereeri viitenumbrid.