Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Aruandeperioodid

Aruandeperioodide menüüs saab luua uue aruandeperioodi. Aruandeperioodi avamisel tuleb määrata aasta, alguskuupäev, lõppkuupäev. Lisaks saab valida aruandeperioodi valuuta ja täpsustada esimese kande numbrit. Vaikimisi pakutakse jooksvat aastat, kuid lubatakse teha periood ka eelmiste aasta kohta. Aruandeperiood tekib vaikimisi avatud olekus.

Aruandeperioodi sulgemisel tehakse automaatne sulgemiskanne, millega kantakse tulu- ja kulukontode saldod aruandeaasta tulemi kontole. Suletud aruandeperioodi ei saa lisada kandeid ega neid tühistada. 

Aruandeperioodi sulgemisel kopeeritakse lõppsaldod järgmise perioodi algsaldodeks. Juhul kui järgmise aruandeperioodi valuuta on erinev, konverteeritakse kontode saldod ja lisatakse vajadusel ümardamine, mis arvestatakse järgmise aruandeperioodi tulemisse.

Suletud aruandeperioodi on võimalik uuesti avada. Avamise käigus tühistatakse ja kustutatakse sulgemiskanne. Pärast aruandeperioodi taasavamist on võimalik aruandeperioodis muudatusi teha — uusi kandeid lisada või olemasolevaid muuta.

Varasema aruandeperioodi kannete tühistamiseks ja muutmiseks tuleb muuta avatuks ka kõik hilisemad aruandeperioodid, kuna selle tulemusena muutuvad hilisemate perioodide saldod.