Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Bilanss, tulude-kulude ja rahavoogude aruanne

Bilanss, tulude-kulude ja rahavoogude aruanne on kontoklassipõhised — nende struktuur määratakse kontodele määratud kontoklassidega. Kontoklasse saab sisestada, muuta ja kustutada menüüs Kontoklassid.

Bilansis ja tulude-kulude aruandes näidatakse hiirega kontoklassi nimele liikudes selle selgitust, juhul kui see on sisestatud.

Aruannetes kajastuvad vaid kinnitatud kanded.

Aruannete trükkimisel ei näidata linke allajoonituna.

 

Bilanss

Bilanss näitab korteriühistu rahalist seisu kindlal hetkel. Aktivas on ühistu varad, nt raha, nõuded korteriomanike vastu, töövahendid jne. Passiva all on ühistu kohustused panga, teenusepakkujate ja korteriomanike ees, samuti osamaksed. Bilansi menüüs saab määrata kuupäevade vahemiku.

Algselt pakub portaal Teile vaid üht kindlat kuupäeva (vaikimisi tänast). Kui soovite vaadata bilanssi mingis kindlas vahemikus, peaksite vajutama  +  nupule, et valida uuritava vahemiku lõppkuupäeva (mis vaikimisi on samuti tänane).

Kui klõpsata saldo peal, siis näidatakse vastavasse kontoklassi kuuluvaid kontosid käibeandmikus, perioodiks on bilansi kaks kuupäeva.

Käibeandmikus saab konto või kande peal klõpsates liikuda edasi vastavalt kontole või kandele, mis võiks olla abiks vigade otsimisel.

 

Tulude-kulude aruanne

Tulude-kulude aruanne näitab korteriühistu rahalise seisu muutumist etteantud perioodidel. Eraldi on välja toodud tulud-kulud põhitegevusest ja finantstehingutest. Tulude-kulude aruandes saab määrata mitu erinevat kuupäevade vahemikku, kui vajutada nuppu  + .

Standardkontoplaani korral arvestatakse tulude-kulude aruandes nii tulukonto «Tulu kommunaalmaksetest» kui ka kulukonto «Kommunaalkulud» sama kontoklassi «Kommunaalmaksete vahendus» alla. Kui vahendusest saadakse tulu, siis arvestatakse see hetkel miinusega.

 

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostatakse otsemeetodil, vastavalt kontodele valitud rahavoogude aruande kontoklassile. Kui kontod on kontoplaanis seotud õige rahavoogude aruande kontoklassiga, kuvatakse automaatselt õiged aruanded.

Kui soovite mõnd tehingut detailsemalt kajastada, siis lisage soovitud rahavoogude aruande kontoklassid ja seostage need kontodega.

Rahavoogude aruande koostamisel võetakse arvesse tehingud, kus on kasutatud korrespondeeruvate kontodena rahakontosid.