Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Päevaraamat

Kanded ja päevaraamat

  • Kanded moodustavad Päevaraamatu. Igal kandel on:
  • Kuupäev
  • Dokumendi number
  • Selgitus
  • Kande number (lisandub kande kinnitamisel)

 

  • Kandel on kolm seisundit:
  • Kinnitamata - Uue kande lisamisel tekib kinnitamata kanne, mis ei kajastu aruannetes. Kinnitamata kandel puudub number (tekib kande kinnitamisel). Kinnitamata kannet saab muuta, kinnitada ja kustutada.
  • Kinnitatud - Kande kinnitamisel tekib kandele number ja see kajastub aruannetes. Kinnitatud kande saab tühistada või kustutada.
  • Tühistatud - Kinnitatud kande tühistamisel ei kajastu kanne aruannetes, kuid jääb läbikriipsutatult alles päevaraamatusse ja ühtlasi säilib kande number. Tühistatud kannet saab muuta, kinnitada ja kustutada.

 

Kustutamisel muutub hilisemate kinnitatud kannetele numeratsioon.

Päevaraamatus saab kandeid otsida otsisõna järgi. Otsitakse tehingu nimetuste, kande selgituse ja dokumendi numbri väljadelt. Soovi korral saab Päevaraamatus kuvada kannete ridu, ainult kinnitatud või ainult tühistatud kandeid. Otsisõna jäetakse meelde st kui vahepeal liikuda teisele vormile, siis naastes filtreeritakse kanded sama otsisõna järgi.

Päevaraamatus saab kandeid sorteerida veergude pealkirjade järgi ja järjestada kande numbri järgi.

Kui tühistada kinnitatud kanded, millest hilisemaid kinnitatud kandeid ei ole, siis muutuvad need kanded kinnitamata kanneteks.

Pearaamatus ja teistes aruannetes kajastuvad ainult kinnitatud kanded.

 

Uus kanne

Käsitsi saab kandeid sisestada menüüst Päevaraamat. Vaikimisi on valitud Vaba kanne, aga tüüpkande võite valida ka varem sisestatute hulgast. Tüüpkande puhul piisab ühe summa sisestamisest — see jaotatakse automaatselt deebet- ja kreeditkontode vahel.

Vaba kande korral valige igal kande real konto ja sisestage deebet- või kreeditsumma. Kande reale saab konto ja alamkonto valida nupu ... abil. Samuti võite sisestada konto numbri, mille alusel pakutakse vastava numbriga algavaid kontosid, et saaksite sobiva valiku teha.

Vajadusel saab uue kande sisestamise vormilt nupuga lisada uue konto või alamkonto. Alamkonto lisamiseks peate eelnevalt valima konto. Pärast uue konto lisamist ei muutu see automaatselt valituks, vaid lisandub kontode nimekirja, kust on seda võimalik ... nupu abil valida.

Tärniga märgitud kontod nõuavad alamkonto sisestamist. Alamkonto nõue tuleneb kontoplaanist, mida saab muuta menüüs Kontoplaan. Alamkonto nõude muutmiseks peab konto muutmise vormil eemaldama linnukese vastava valiku eest.

Kande sisestamise vormil saab nupuga Võrdsusta arvutada deebeti ja kreediti erinevuse korral vahe, mis lisatakse kande esimesele reale, kus nii kreedit- kui deebetsumma on sisestamata.

Uut kannet saab alustada ka eelnevalt kinnitatud kande kopeerimisega. Eelnevalt kinnitatud kande vaatamisel tuleb klõpsata nupule kopeeri. Kande kopeerimisel võetakse aluseks kinnitatud kande andmed, mida saab vajadusel muuta.

Kande salvestamisel salvestatakse vaid need kanderead, mille ees on linnuke. Ridade kustutamiseks tuleb eemaldada linnuke vastava rea eest ja salvestada.

Kande sisestamisel lisatakse kandele selle sisestamise aeg ja sisestaja nimi. Kande muutmisel lisatakse viimase muutmise aeg ja muutja nimi.

 

Kande kinnitamine

Kande kinnitamiseks tuleb Päevaraamatus teha kande ette linnuke ja kõpsata nupule Kinnita märgitud. Kinnitada saab mitu kannet korraga. Mitme kande puhul kinnitatakse kanded alt üles — varasemad kanded saavad väiksemad kandenumbrid.

Kande kinnitamiseks peab kande kuupäev kuuluma avatud aruandeperioodi.

Pärast kande kinnitamist on viimane muutja ja muutmise aeg samas ka kinnitaja ja kinnitamise aeg.

 

Kande muutmine, tühistamine ja kustutamine

Kinnitatud kande muutmiseks tuleb kanne tühistada. Kui viimane kinnitatud kanne tühistada, muutub kanne kinnitamata kandeks ja seda saab muuta või kustutada.

Kui märkida kõik kinnitatuks märgitud kanded ja klõpsata Tühista märgitud, muutuvad kõik need kanded kinnitamata kanneteks. Kinnitamata kanded on äratuntavad selle järgi, et neil puuduvad kande numbrid.

Kinnitatud kande saab kustutada. Kui kinnitatud kandest, mida soovitakse kustutada, leidub hilisemaid kinnitatud kandeid, siis nummerdatakse hilisemad kanded ümber. Kui on oluline, et kannete numbrid säiliks, siis piisab kande tühistamisest. Tühistatud kanne ei kajastu aruannetes.