Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Kannete import

Kui import on seadistatud, siis klõpsates Raamatupidamine » Päevaraamat nupul Impordi kanded » Impordi kantakse üüriarvestuse perioodi andmed raamatupidamisse. Soovi korral saab valida, kas importida arved, laekumised, viivised ja kuluarved.

Impordi tulemusena tekivad päevaraamatusse kanded:

  • Iga arve kohta tekib üks kanne, kus ridadeks on arve read.
  • Laekumiste kohta tekib iga korteri kohta üks kanne. Seda isegi juhul kui laekumisi on mitu. Mitme laekumise puhul lisatakse kandele viimase laekumise kuupäev ja selgitus. Seda põhjusel, et laekumine võib katta nii nõudeid kui viivisenõudeid korteriomanike vastu. Samas on laekumiste summa jaotumine erinevate nõuete vahel teada ainult korterite täpsusega, mitte laekumiste täpsusega.
  • Arvestatud viiviste kohta tekib kuu viimase päeva seisuga üks kanne, mille ridadeks on viivisenõuded erinevate korterite vastu. Viiviste kannet ei teki, kui ühelegi korterile viiviseid ei arvestatud.
  • Iga kuluarve kohta tekib üks kanne.

Pärast impordi teostamist kuvatakse päevaraamat, kus kuupäevade vahemikuks on valitud algus- ja lõppkuupäev.

Esialgu on imporditud kanded kinnitamata seisundis. Kandeid võib enne kinnitamist muuta.

Kannete kinnitamiseks tuleks märkida kõik kirjed (võib kasutada märkeruutu veeru päises) ja vajutada nupule Kinnita märgitud.

Kui märkida kõik äsja kinnitatuks märgitud kanded ja klõpsata nupule Tühista märgitud, muutuvad need kinnitamata kanneteks (äratuntav sellest, et need kaotasid kande numbrid). Nüüd võib kanded kustutada ja korrata importi üüriarvestusest.

Kui pärast üüriarvestusest imporditud kannete kinnitamist on lisatud veel mõni kanne ja see on ka kinnitatud, siis muutuvad üüriarvestuse kannete tühistamisel kanded küll tühistatuks, aga kannete numbrid jäävad alles. Kui soovite siiski neid kandeid kustutada, muutuvad hilisemate kannete numbrid.