Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Kontoplaan ja tüüpkanded

Kontoplaani valimine

Esmakordselt raamatupidamise menüüle klõpsates kuvatakse kontoplaani valiku leht ja pakutakse võimalust kasutada:

 • Standardkontoplaani
 • Kopeerida teise ühistu kontoplaan
 • Alustada tühjast kontoplaanist

 

Esmakordsel sisenemisel on soovitav valida standardkontoplaan ja kohandada see oma vajadustele vastavaks. Standardkontoplaani valimisel kopeeritakse:

 • Kontoklassid
 • Kontod
 • Tüüpkanded

 

Kui soovite kasutada vaid üksikuid kontosid, sobib kõige paremini tühi kontoplaan. Seejärel saab sisestada soovitud kontod käsitsi. Tühja kontoplaani valimisel tekivad standardkontoklassid ikkagi, sest need tulenevad raamatupidamise seadusest ega muutu eriti tihti.

Kontoplaani saab hiljem korduvalt üle kopeerida. Olemasolevad kontod säilivad, uued lisatakse.

Alamkontosid ei kopeerita, kuna eeldatavasti on need igas ühistus erinevad. Samuti ei kopeerita tüüpkannetes alamkonto valikuid, alamkonto väli jääb tühjaks.

Kannete impordi algseadistamine

Pärast kontoplaani sisestamist kuvatakse kannete impordi seadistamise vorm, kus pakutakse kontosid standardkontoplaani põhjal. Kui kasutasite mõne teise ühistu kontoplaani ja selles vastava numbriga kontot pole, on seadistuses vastav väli tühi. Sel juhul tuleks sellele väljale valida konto käsitsi, vastasel korral ei toimi üüriarvestuse ja halduse info importimine kanneteks korrektselt.

Reeglina piisab kannete impordi algseadistamisest ja midagi muutma ei pea. Vajadusel saab teha käsitsi muudatusi.

Algseadistamise käigus genereeritakse korterite ja tarnijate alamkontod. Alamkontode genereerimisel tarnijate ees kohustuste kontole võetakse aluseks kuluarve põhised kululiigid. Seetõttu tekivad alamkontode nimedeks nt Tallinna Soojus, Tartu Veevärk, Eesti Energia jne.

Näide 1. Kui soovite kululiikide tulukontona ja kulukontona kasutada bilansi aktivas vahekontot, peaksite valima soovitud konto 1260 ja lisama soovitud alamkontod käsitsi. Vaikimisi kasutatakse kommunaaltulude ja kommunaalkulude kontosid ja kululiigile vastavaid alamkontosid.

Kontoplaani muutmine

Pärast standardkontoplaani valimist ja kannete impordi algseadistamist kuvatakse kontoplaani vorm, kus saab lisada või kustutada kontosid. Samuti saab lisada alamkontosid.

Kannete impordi seadistamise käigus tekkinud alamkontosid võib ümber nimetada, samuti võib muuta alamkonto numbrit. See muutub automaatselt ka igal pool mujal. Ka konto numbrit võib muuta.

Kontoplaani saab muuta klõpsates nupule Vali kontoplaan. Kui olete raamatupidamisega juba alustatud, saate uue kontoplaani valimisel märkida, et kustutaks olemasolevad kontod, kontoklassid ja tüüpkanded.

Kui olemasolevate andmete kustutamise linnukest mitte märkida, lisatakse vaid kontod/kontoklassid/tüüpkanded, mida kõnealuses ühistus ei olnud. Sellisel juhul olemasolevaid kontosid/kontoklasse/tüüpkandeid ei muudeta ja puuduvaid ära ei kustutata.

Algsaldod

Algsaldod sisestatakse menüüst Aruandeperioodid. Uue aruandeperioodi avamisel on võimalik kohe sisestada ka algsaldod, ent need võib ka hiljem lisada. Järgmise aruandeperioodi algsaldod arvestatakse ja kantakse edasi perioodi sulgemisel.

Korterite nõuete sisestamisel tuleb nt 10 korteri puhul sisestada 10 rida, valides igaühele kontoks «Nõuded korterite vastu» ja alamkontoks vastava korteri. See küllaltki tüütu tegevus on õnneks ühekordne.


Kontod

 • Igal kontol on järgmised tunnused:
 • Konto nr
 • Nimetus
 • Tüüp (aktiva, passiva, tulu või kulu)
 • Kontoklass
 • Rahavoogude kontoklass
 • Selgitus
 • Alamkonto nõue («linnuke» teeb alamkonto sisestamise kohustuslikuks)

 

Kontode lisamine toimub nupuga Uus konto. Kontode muutmine ja kustutamine vastava konto real olevate nuppudega Muuda või Kustuta .

Liikudes hiirega konto nimetuse peale, näidatakse konto selgitust.


Alamkonto

Igale kontole saab määrata alamkontod. Alamkonto numbri väljale võib sisestada ka tähti. Alamkontosid saab sisestada või muuta menüüs Kontoplaan nupuga Alamkontod .

Näide 1. Mitme pangaarve olemasolul peaks kontol "Pangakonto" olema eraldi alamkonto iga panga jaoks.

Näide 2. Konto «Nõuded liikmete vastu» all peaksid olema iga korteri jaoks eraldi alamkontod.

Näide 3. Konto «Arveldused töövõtjatega» alla on soovitav teha alamkontod iga töötaja jaoks.

Algseadistuse korral tekitatakse üüriarvestuses kasutusel olevate pankade, kuluarve põhiste kululiikide ja korterite alamkontod automaatselt.

Kui konto või alamkonto on mõnes kandes või tüüpkandes kasutusel, ei saa seda kustutada!


Märksõna

Kontoplaani vaates on võimalik lisada või muuta märksõnu, mis on seotud konto ja alamkontoga. Märksõnu kasutatakse kontoväljavõtte importimisel kontode ja alamkontode automaatseks valikuks. Märksõnu otsitakse kontoväljavõtte väljadest Maksja/Saaja ja Selgitus. Märksõna peaks olema piisavalt spetsiifiline ja samas piisavalt üldine, et rakenduks kõikidele sarnastele toimingutele.


Kontoklassid

Kontoklassid määravad ära aruannete struktuuri, ehk sisuliselt on need bilansi ja tulude-kulude aruande read. Standardkontoplaani kontoklassid on seadistatud «Raamatupidamise seaduse» põhjal, kuid vajadusel saab neid muuta. Millise kontoklassi alla konkreetne konto kuulub, määratakse selle konto andmetes.

Igal kontoklassil on nimi ja tüüp. Kontoklassi tüüp määrab kontode asukoha aruandes.

 • Bilansi kontoklasside tüübid on järgmised:
 • Aktiva
 • Aktiva (raha) – kontodega tehtud tehinguid näidatakse kassavoogude aruandes
 • Passiva
 • Passiva (netovara) – kontodega tehtud tehinguid näidatakse netovara muutuste aruandes
 • Passiva (tulem) – kontode saldodele liidetakse tulu- ja kulukontode saldode vahe
 • Tulude-kulude aruande kontoklassi tüübid:
 • Tulu
 • Kulu
 • Finantstulu
 • Finantskulu

 

Kontoklassile saab valida ülemklassi standardsete bilansi ja tulude-kulude aruande skeemi ridade seast. Samuti saab määrata kontoklassi järjestuse sama ülemklassi alamklasside seas ning lisada kontoklassi selgituse.

Hiirega kontoklassi nimele liikumisel kuvandub selle selgitus.


Tüüpkanded

Tüüpkannetena on kirjeldatud enamlevinud kanded, mida saab kasutaja vastavalt vajadusele täiendada või kohandada. Tüüpkanded on grupeeritud rühmadesse, mida saab seadistada lehe lõpus oleva nupuga Kannete grupid.

Tüüpkande lisamisel tuleb määrata tehingu nimi ja summa selgitus. Seejärel tuleb sisestada kande read, kus igale reale saab määrata protsendi, kui palju sisestatud summast sellele reale arvestatakse.

Tüüpkande pealt uut kannet alustades peab sisestama ainult ühe summa, mis jaotatakse protsentide alusel erinevate deebet- ja kreeditridade vahel. Vajadusel saab kande tegemisel summa jaotumist kontode ja alamkontode lõikes täpsustada.

Tüüpkande põhjal uue kande alustamiseks peab klõpsama nupule Kasuta. Sama saab teha ka Päevaraamatus uue kande sisestamisel, kus tuleb valida tüüpkande valikukastist vastav kanne.

Kui leiate, et standardloetelust puudub mõni tüüpiline kanne, mida teisedki kasutajad võiksid vajada, siis andke meile teada kasutajatugi@korteriyhistu.net.