Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Omanikud

Omanikud, korteriomaniku vahetus

Uue omaniku saad sisestada vormil Minu ühistu asuvast menüüst Korterid, klõpsates vastava korteri juures nupul Uus omanik. Sama on võimalik teha ka menüüs Isikud. Nupul klõpsates avaneb järgnev vorm:

Korteril võib olla mitu omanikku. Isikule arve vormistamiseks peab isik olema märgitud arve saajaks - osaleb kulude jaotuses ja on arve adressaat.

Kui korter vahetab omanikku, pead lisama uue omaniku. Ühtlasi saad registreerida varem korteriga seotud isikud automaatselt korterist välja. Andmebaasi jäävad kõik isikud alles. Korterist väljaregistreerimisega lõpetatakse isiku seos korteriga. Omanikuvahetuse puhul tuleb kindlasti endise omaniku andmetes täita väli "Kuni kuupäevani" ja uue omaniku andmetes väli "Alates kuupäevast".

Lähemalt on kirjutatud omaniku vahetusega kaasnevatest sätetest lehel Arve jaotamine omaniku vahetusel.

Uue omaniku andmete sisestamisel saad märkida valikud:

  • arve saaja
  • registreeri praegused isikud välja (seniste isikute volitused lõpetatakse)

Iisikule ligipääsu andmiseks korteriyhistu.net keskkonda pead sisestama tema isikukoodi. Isik saab ligipääsu valitud õigustes. Õiguste kohta vaata täpsemalt menüüst Rollid ja õigused.

Et isik saaks omaniku rollis andmetele juurdepääsu, peavad olema täidetud järgmised kolm tingimust:

  • tema isikukood on sisestatud
  • tema õigused on määratud
  • tema õigused peavad kehtima

Isikute vaates kuvatakse administraatori õigustes olevale inimesele soovi korral nimekirjas ka «mittekehtivaid» ehk näidatakse kõiki kunagi sisestatud ja kustutamata isikuid.

 

Elektrooniline arve

Üha rohkem inimesi soovib tänapäeval saada arveid elektrooniliselt. Et paberile prinditud arve asemel saata see e-mailiga, märgi isiku andmete juurde linnuke valikusse "Soovib saada arvet e-mailiga" ja sisestage e-maili aadress (vt lähemalt arve saatmine e-mailiga).

Kõigil kasutajatel on alati võimalus vaadata oma korteriga seotud arvet otse veebist. Kui paberarve on kadunud, siis korteriyhistu.net süsteemis säilib see muutumatult ning on igast netiühendusega arvutist kättesaadav. Nii pole ka võlgnikel enam võimalik väita, et nad pole arvet kätte saanud või on selle kuhugi ära kaotanud.

Lisaks on võimalik saata arveid pankadesse e-arve kujul. Seda on täpsemalt kirjeldatud E-arvete peatükis.

 

Muud võimalused

Isikute tabelit on mugav kasutada — vaikimisi on määratud "kontaktide" vaade, ent samal lehel saad vajadusel kuvada ka omanike õigused (millises rollis nad portaali saavad külastada) või neile koostatud arved (millisele aadressile arve on tellitud ja kas see tuleb saata e-mailiga või paberkandjal). Administraatori õigustes oleva isikuna näed ka enam mittekehtivaid omanikke.

Sarnaseid mugavaid võimalusi on omanike tabelis teisigi. Näiteks saad ka tabeli päises olevatel pealkirjadel klõpsates muuta kuvanduvate ridade järjekorda, sorteerides seda tähestikulises järjekorras. Isikuid võib filtreerida trepikodade või korruste järgi, mis mugandab vastavale grupile ühise e-kirja saatmist. Administraatorile on ehk oluline teada, kes omanikest on korteriyhistu.net portaali kasutajaks, seda näitab õiguste vaate veerus "Reg. kasutajaks" olev linnuke. Soovitame kõikide nende võimalustega lähemalt tutvuda.

Ühistu nimel e-maili saatmine

Üldandmete menüü vaadetes Isikud saad saata ühistu nimel ühele või mitmele isikule korraga e-maili. Selleks pead märkima märkeruudu isikutel, kellele soovite kirja saata ja klõpsama nupule Saada e-mail.

Seejärel saad sisestada e-maili pealkirja ja sisu. E-mailis saad kasutada märgendeid {nimi} ja {korter}, mis asendatakse e-maili saatmisel vastavalt saaja nime ja korteri aadressiga.

Enne kirja väljasaatmist võid vaadata eelvaadet, kus näed saadetava kirja kujundust ning saad vajadusel teha muudatusi. Muutmiseks tuleb klõpsata nupul Tagasi.

Saadetud kirjad säilitatakse ühistu e-mailide ajaloo tabelis.

Elektroonilise kirja saad saata isikutele, kelle e-maili aadress on sisestatud. Kui oled märkinud isiku, kelle aadressi pole sisestatud, antakse vastav hoiatus.

Kui saadad kirja mitmele isikule korraga, näidatakse eelvaates vaid esimese isiku andmeid. Tegelikult on igas kirjas siiski selle saaja andmed.

Tabeli päises olevate väljade abil saad valida, kas saata kiri kõigile, ainult teataval korrusel paiknevatele korteritele, või ühe trepikoja elanikele.