Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Rollid ja õigused

Igas ühistus on inimestel mitmeid rolle. Keegi on raamatupidaja, keegi revisjonikomisjoni või juhatuse liige, kojamees, majahoidja või lihtsalt elanik. Veebikodus on neil vastavalt oma rollile ka teatud õigused. Näiteks kojamees ei pääse raamatupidaja või juhatuse liikme töömaile andmeid korrigeerima, kuid kui ta on ühtlasi ka majaelanik või korteriomanik, laieneb talle õigus vaadata oma korteri andmeid, sisestada näite jne.

Peab olema keegi, kes portaaliprogrammi haldab ehk administreerib. Tema on administraator, kel on kõikidele andmetele juurdepääs ja nende muutmise õigus. Administraator peab olema usaldusväärne isik (nt seotud ühistu juhtkonnaga). Nii piisab revisjonikomisjoni liikmele, kui ta näeb üldist kulude jaotust ja laekumisi. Ühistu ja elanike andmete muutmise võimalust pole tingimata vaja ka raamatupidajale. Tegelikult saab iga ühistu ise otsustada, kellele milliseid õigusi annab.

Uue ühistu registreerija saab automaatselt administraatori õigused.

Valides vormil Üldandmed menüü Rollid ja õigused saab administraatori õigusi omav isik mistahes rolli nimetusel klõpsates märkida, millistele andmetele keegi ligi pääseb. Kui leiad, et oled kellegi õigusi põhjendamatult piiranud või kellelegi andnud neid ülearu, saad alati teha parandusi. Programm võimaldab lisaks olemasolevate rollide muutmisele luua ka uusi, just Sinu määratud õigustega rolle.

Rollidest annab hea ülevaate risttabel.


Kõiki rolle saab alati vajadusel muuta. Kui vahetub juhatus, vahetuvad tavaliselt ka rollid ja õigusedki lähevad üle teistele isikutele.

Erinevatel rollidel on erinevad õigused. Näiteks saab omanik vaadata portaalis pea kõiki üldandmeid, näeb ühistu kulude jaotust, tulude-kulude aruandeid ja bilanssi, aga ka aastaaruandeid, majanduskava ja muid dokumente. Oma korteri osas saab ta muuta elanike arvu, lisada uue omaniku ja muuta selle andmeid, lisada elanikke ja vaadata neile esitatud arveid ning palju muud.

Elaniku rollis oleval isikul on võimalik suurt osa eelpoolkirjeldatud infost küll vaadata, kuid tal puudub õigus (ja võimalus) neid muuta. Elanikule on oluline näitude sisestamine, arvete ja saldode vaatamine.

Raamatupidaja õigustes oleval isikul on täielik juurdepääs kõikidele raamatupidamist puudutavatele kannetele, ta saab neid vajadusel lisada, muuta ja kustutada. Korteriomanikul ega majaelanikul selliseid õigusi pole. Samas aga ei saa raamatupidaja lisada majanduskava ega muid dokumente.

Nagu eelpool mainitud on vastavalt korteriühistu spetsiifikale võimalik kõiki neid õiguseid muuta.