Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Lepingud

Infosüsteemiga tutvumise järel sõlmitakse kliendiga tarkvara edasiseks kasutamiseks kirjalik leping, kus fikseeritakse poolte õigused, kohustused ja vastutus.

Valides vormilt Üldandmed menüü Lepingud saab ülevaate kehtivast lepingust.

Kolme esimese kuu jooksul saab portaaliga töötada ka lepinguta. Kui aga oled unustanud lepingu sõlmida, tuletatakse sulle seda kolme kuu pärast automaatselt meelde.

Lepingu sõlmimiseks peaksid klõpsama menüüs Lepingud nupul Uus leping.

Kasutaja saab lepingu sõlmida otse veebist. Lepingu sõlmimisel on võimalik valida, kas leping saadetakse postiga või e-mailiga. Viimasel juhul toimub allkirjastamine ID-kaardiga.

Kõigepealt tuleb sisestada kliendi (korteriühistu, haldusfirma jne.) andmed. Pidage seejuures silmas, et kõik punaste punktidega tähistatud väljad on kohustuslik täita.

Järgnevasse plokki märgitakse kliendi esindaja andmed ja valitakse esinduse alus (kas põhikirja või volituse alusel).

Kolmandasse plokki tuleb kirjutada kliendipoolse kontaktisiku andmed, kellega võetakse vajadusel ühendust tekkida võivate probleemide korral.

Neljandasse plokki tuleks märkida kontaktandmed. See plokk on mõeldud eelkõige neile, kes eelistavad lepingut paberkandjal. Vastasel korral saadetakse ka see e-mailile. Arved saadetakse alati e-mailile. Viimane kohustuslik plokk on aga paketi valik. Paketti saab pärast lepingu sõlmimist hiljem muuta.

Pärast kõikide (kohustuslike) väljade täitmist vajuta nupule Salvesta. Seepeale kuvatakse ekraanil kinnitus tekstiga "Leping nr XXX (<lepingu sõlmija nimi>) lisatud". Ilmub ka tekst: "Kontrolli üle, kas kõik andmed on õiged. Kui jah, siis vajuta nupule Kinnita". Kui olete kõik andmed tähelepanelikult üle kontrollinud, vajuta nupule Kinnita või uuri eelnevalt lepingu teksti. Lehe allservas kuvanduvad lepinguga seotud nupud.

Pärast lepingu kinnitamist on selle olek "allkirjastamisel" ning tarkvara on koheselt vastavalt valitud paketile võimalik kasutama asuda. Seega ei pea ootama reaalselt allkirjastatud lepingut.

Veebi kaudu saab hiljem muuta lepingu kontaktandmeid, tarkvara kasutamise eest esitatava arve e-maili aadressi ning kasutatavat paketti.

Kehtiva lepingu korral saab paketi vahetuse kinnitada lepingu kontaktandmete muutmise ja paketi valiku vormil. Samuti suunatakse kasutaja samale vormile, kui üüriarvestuse paketi korral sisenetakse raamatupidamise moodulisse.

Leping kehtib alates selle allakirjutamisest ja on tähtajatu. Teil on ka õigus leping ühepoolselt lõpetada, teavitades sellest teenuse pakkujat ette vähemalt kolm kuud. Juhul kui teenusepakkuja ei peaks suutma kolmel järjestikusel kalendrikuul garanteerida lubatud teenuseid, on õigus leping lõpetada 10-päevase etteteatamisega. Tarkvara saab täismahus kasutama hakata kohe, kui lepingu andmed on salvestatud ja lepingu olek on "Allkirjastamisel".

Haldusfirma

Mitme ühistuga seotud kasutaja (nt haldusfirma) saab mitu ühistut või hiljem lisanduvad ühistud siduda sama lepinguga, valides iga uue ühistu lisamisel lepinguks oma lepingu. Selleks tuleb ühistu üldandmetes valida esmalt ühistule haldusfirma ning seejärel olemasolev haldusfirma leping. Haldusfirmale esitatakse kõigi ühistute kohta üks arve.