Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Arved

Pärast perioodi kulude jaotamist genereeritakse automaatselt perioodi arved. Arvete koostamise aluseks on eelnevalt ühistu, korterite, perioodi, kululiikide jne kohta sisestatud info. Näiteks arvestite kasutamise korral trükitakse arvele veenäiduteatis, millesse korteriomanik saab kirjutada järgmisel kuul uue näidu ja lasta selle ühistu postkasti.

Enne arvete väljastamist korteriomanikele saad uurida, kas kõik vajalikud andmed on sisestatud õigesti.


 

Arvete koondtabelis on korterid, omanike nimed ja arvete numbrid. Tabeli sisuosas on toodud vastava korteri võlg või (miinusmärgiga) ettemaks, viiviste summa (kui neid on), seni laekumata summad ning eelmise perioodi jooksul laekunud summad. Järgnevad veerud arve summa ja tasumisele kuuluva summa kohta. Need on summad, mis lisatakse arvetele ja ei muutu jooksvalt. Näiteks hilisemal laekumiste sisestamisel ei kajastu see Arved menüüs "Laekunud" summana, sest arve koostamise ajal seda laekumist ei olnud. Jooksvaid saldosid saad vaadata menüüs Saldod.

Arve koostajaks märgitakse selle kasutaja nimi, kes arved kinnitab.

Enne kui arved välja trükid või saadad, saad neid vaadata ja vajadusel lisada individuaalteateid, klõpsates menüüs Arved korteri real vastavalt kas nupule Näita või Muuda

 

Kinnitamata arvetel numbrid puuduvad!

Arved saab trükkida ja saata e-mailiga ning e-arvetena. Eelnevalt saad vaadata, milline arve välja näeb. Arve andmete vaatamiseks klõpsa menüüs Arved korteriomaniku nimel. Trükitava arve vaatamiseks klõpsa nupule Näita, misjärel laetakse valitud arve alla PDF-formaadis.

Arve seaded

Kui soovid teha arve kujunduses muudatusi klõpsa nupul Arve seaded

Avaneval vormil saad muuta arve elementide paigutust ja kuvamist arvel. Kui muudatused on tehtud, saad kasutada nuppu Eelvaade, et näha uut kujundust. 

Lisaks saad muuta vaikimisi e-maili teksti (vt järgnev illustratsioon). Automaatsed väljad on lainelistes sulgudes. Sulgudes olevaid nimetusi muuta ei tohi! Kui näiteks enamik korteriomanikke soovivad inglisekeelseid arveid, saad kogu e-maili teksti (välja arvatud sulgudes oleva) tõlkida.

Kui oled seadetega rahul, kasuta nuppu Salvesta.

Vaata e-mailide ajalugu — ajaloo vaatamiseks peate valima konkreetse ajavahemiku. Vabale väljale saate kirjutada isiku nime või e-maili ning vajutada nupul Otsi. Ka saate valida, kas näidatakse kõiki kirju, saadetud teateid, arveid, näitude meeldetuletusi, ligipääsu teateid, saadetud ekraanipilte või võlglaste meeldetuletusi.

Arvete kinnitamine

Kui oled veendunud, et parandusi pole vaja teha, vajuta nupule Kinnita arved (hiljem saad siiski vajadusel kinnitamise tühistada). Arvete kinnitamine näitab, et arved on üle kontrollitud ja valmis trükkimiseks või e-mailiga saatmiseks. Arvete kinnitamine genereerib ka arvetele numbrid ja lisab arve koostaja nime.

Arvete saatmine

Pärast arvete kinnitamist on perioodi olek "kinnitatud" ning saad arved välja trükkida ja saata. 

Arved vormil saad kuvada kas kõik arved, ainult trükitavad, ainult e-mailitavad, või siis ainult e-arved. Kõige mugavam on arved väljastada märkides filtri "kõik arved" ning klõpsates nupul Trüki ja saada märgitud. Pärast seda saadetakse välja arved e-mailidele ning laetakse alla PDF-fail kõikide trükitavate arvetega.

Valides filtri "ainult e-arved" saad alla laadida XML-kujul e-arvete faili.

Arve esitamise kuupäev ja maksetähtaeg võivad olla erinevas kuus. Näiteks võib arve esitamise kuupäev olla eelmises kuus, mis on vajalik juhul, kui raamatupidamises soovitakse arvestada arve eelmise kuu alla.

Viiviste arvestamise ja võla korral kuvatakse arvel hoiatav teade võimalike viiviste kohta, mis võivad lisanduda kuu alguse võlalt jooksva kuu eest.

Eespool trükitakse arved, mille omaniku puhul on märgitud, et arve peab minema omaniku aadressile, mitte korteri aadressile. See on mõeldud selleks, et kui osa arveid tuleb saata tavapostiga, siis need prinditakse välja enne teisi (paki peal) ja kõik ülejäänud, käsitsi postkastidesse pandavad arved, on tagapool (pakis allpool). Seda, kas arvele trükitakse omaniku või korteri aadress, saad määrata avades Üldandmed moodulist menüü Omanikud ja klõpsates omaniku järel nupule Muuda.