Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Koondarve omaniku mitme korteri eest

Kui omanikul on mitu korterit, siis saab koostada koondarve. Arve aluseks olev kulude jaotus ja saldod on endiselt iga korteri kohta eraldi, kuid arvete nimekirjas on üks arve.
 
Omanikud menüüs saab omaniku andmeid muutes, Arved ja näidud blokis, valida, millise põhiomaniku teise korteri arvele olemasolev arve liita. Valides valikust "Lisa korteri arvele" soovitud korteri, liidetakse muudetava korteri arve valitud korteri arvele ning koostatakse edaspidi mitme arve asemel üks arve. Arvel summeeritakse sama kululiigi read (kogus ja summa). Sarnaselt saab liita kõik ühe omaniku korterid ning koostada neile ühe arve.
 
Koondarve laekumisel jaotatakse laekumine automaatselt koondarve aluseks olevate korterite vahel. Kui koondarve laekumine pole täpne, siis kasutatakse arvel oleva "tasuda summa" proportsiooni, mida näidatakse ka korteri valimise veerus. Vajadusel saab laekumise jagunemist käsitsi korrigeerida. Raamatupidamisse eksporditakse poolitatud laekumise kohta üks kanne, kuid laekunud summa jaguneb ka seal mitme korteri vahel.