Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

E-arvete saajate seadistamine

E-arvete tellimuste üle peetakse arvestust Üldandmed vaates Isikud, kus saab isiku andmete blokis Arved ja näidud märkida e-arve saamise soovi ja määrata e-arve kanali. E-arve tellimisel on kohustuslik korteriomaniku pangakonto numbri ja isikukoodi sisestamine. Nordea Panga puhul on kohustuslik vaid isikukoodi olemasolu.

 

Kui e-arve saajaks ei ole korteriomanik

Kui e-arve saajaks ja maksjaks on kolmas isik, keda omanike ega elanike nimekirjas ei ole siis tuleb ta lisada korterisse elanikuna (eemaldada märkeruut "arve saaja") ning täita samad väljad - isikukood, e-arve tellimus ning pangakonto number. Sel juhul ei ole vaja omanikule e-arvet tellida.

Korteriomanik saab eelistust märkida vaates Korter, kus saab valida e-arve kanali kõigile korteriga seotud omanikele ja elanikele.

 

Lepingute import failist

Üüriarvestuse ekspordi seadetes saab üles laadida pangast saadud e-arvete saajate infoga (avalduste) faili, milles olevad isikud märgitakse e-arvete saajateks (seostatakse viitenumbri ja isikukoodi või nime alusel). Kui maksjalepinguid on üle 20 saadab Swedbank ise pärast migratsiooni erakorralise maksjalepingute faili. eArvekeskusest ja SEB pangast tuleb see fail eraldi küsida.  Edaspidi saab Swedbanki internetipangast salvestada uute maksjalepingute info ja selle importida.

 

Kui makselepingute faili importimisel sama isikukoodi või nimega isikut ei leitud siis lisatakse ta korterisse elanikuks. Importida võib mitu korda.

NB! Kui failis on nimi kujul Perekonnanimi Eesnimi ja korteriomaniku andmetes kujul Eesnimi Perekonnanimi  ning puudub isikukood siis ei leita õiget isikut ja ta lisatakse elanikuks. Seega võib tekkida olukord, kus korteriomanik on Tõnu Tamm aga elanikuks Tamm Tõnu, kellele on tellitud e-arve. Selle olukorra vältimiseks on soovitatav enne importimist sisestada korteriomanike isikukoodid.

Kui pangast või operaatorilt ei ole võimalik sellist faili saada siis tuleb e-arvet soovivate korteriomanike seadetes teha muudatused käsitsi (vt. esimest lõiku)

 

Püsimakselepingud eArvekeskuses

eArvekeskuses on olemasolevaid püsimakselepinguid ja lepingute andmeid võimalik näha "E-arve tellimuste" menüüst. Kuna eArvekeskuse portaalis ei ole veel võimalik lepingute infot failina salvestada siis tuleb need andmed sisestada korteriyhistu.net-i käsitsi.