Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

E-arvete saatmine

Enne e-arvete edastamist või XML-faili salvestamist tuleb kulud jaotada ja arved koostada nagu tavaliselt. Kui kõik vajalikud seadistused on tehtud (vt. eelmisi peatükke) siis pärast arvete kinnitamist saab vaadata nimekirja arvetest, mis saadetakse e-arvena. Selleks tuleb valida Üüriarvestuse moodulis vormil Arved filter "ainult e-arved". Nimekirja lõpus on nupp Saada e-arved. Pärast sellele klikkimist edastataksegi e-arved automaatselt operaatorile.

Panka või operaatorile edastamiseks mõeldud e-arvete XML-faili on võimalik salvestada ekspordi vormilt. Võimalik on salvestada kanalite lõikes eraldi või kõik kanalid ühte faili.

Kontroll

E-arvete edukat edastamist saab kontrollida eArvekeskuse portaalis menüüst Müük ning selle alammenüüst Arved ERP-st. ERP-st imporditud arvete ülevaates peaks olema "Vigaste arvete arv" null. Kui on vigaseid arveid siis saab seda kontrollida menüüst Müügiarved

Enamlevinud vead

eArvekeskuse müügiarvete nimekirjas on iga arve kohta märgitud tema olek. Vea korral on oleku kõrval ikoon  ja hiirega olekule liikudes on näha veateade.

  • Müüja nimi on vale: Tekib reeglina Swedbanki saadetavate arvetega. Swedbank kontrollib korteriühistu nime ja kui see ei lange täpselt kokku sellega, mis on internetipangas siis e-arveid vastu ei võeta. Lahenduseks on korteriyhistu.net-s korteriühistu nime muutmine vastavaks internetipangas olevaga. Seda saab teha Üldandmetest vormilt "Ühistud". 
  • Arveridadel on puudu käibemaksumäär: kuna korteriühistutel ei ole reeglina arvel käibemaksu siis ei ole see konkreetselt viga ja e-arvete edastamist panka ei mõjuta

E-arvete teistkordne edastamine

Kui olete saanud e-arvete edastamisel veateate ja pärast seda vea parandanud tuleb korrektsed e-arved uuesti operaatorile edastada. Selleks peab esmalt eArvekeskuses vigased müügiarved kustutama. Korteriyhistu.net-s tuleb periood taasavada ning uuesti kinnitada ja pärast seda on võimalik e-arved uuesti saata.

Juhul, kui ei soovita perioodi taasavada on võimalik e-arved edastada ka eraldi failiga, selleks tuleb siiski tühistada esmalt arvete kinnitus ning seejärel arved uuesti kinnitada. Faili saab salvestada Üüriarvestuse moodulist Ekspordi vormilt (E-arved).  eArvekeskusesse saab faili importida kui menüüst Müük valida Arved failist.