Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

E-arvetega alustamine

Oleme loonud võimaluse e-arvete automaatseks edastamiseks nii, et see toimiks sarnaselt e-mailiga arve saatmisele. Kasutame e-arvete automaatseks edastamiseks Omniva tehnilist platvormi (eArvekeskus) ning vajalik XML-fail koostatakse ja edastatakse automaatselt.

Korteriyhistu.net vahendusel e-arvete edastamise eelduseks on Omniva konto olemasolu. 

Täiendavalt võib olla leping pangaga. Pangaga lepingu sõlmimisel tuleb märkida või lisada järgmised valikud:

  • edastamise kanal “operaator” (Omniva) 
  • maksetunnus “viitenumber”
  • kontrolljärk “jah”
  • prefiks “puudub”

E-arvete üldised seaded

Korteriyhistu.net seadistamisel tuleks esimesena seadistada ära kanalite valik. Seda saab teha Üüriarvestuse moodulis Ekspordi vormil.

 

Klõpsates nupul "E-arvete seaded" avaneb kanalite seadistuste vorm.

 

Soovitatav oleks märkida vaid need kanalid, mida ühistu toetab. Sellisel juhul ei saa korteriomanik ekslikult tellida e-arvet kanalisse kuhu korteriühistul ei ole võimalik seda edastada. Lepingu nr olemasolul tuleb ka see sisestada (kindlasti Swedbanki puhul!). Malli ID täitmine ei ole kohustuslik, kui korteriühistul ei ole pangas enda arve malli.

E-arvete tellimuste üle peetakse arvestust Üldandmed vaadetes Omanikud ja Elanikud, kus saab blokis Arved ja näidud märkida e-arve saamise soovi ja määrata e-arve kanali. E-arve tellimisel on kohustuslik korteriomaniku pangakonto numbri ja isikukoodi sisestamine. Nordea Panga puhul on kohustuslik vaid isikukoodi olemasolu.

 

 

Kui e-arve saajaks ei ole korteriomanik

Kui e-arve saajaks ja maksjaks on kolmas isik, keda omanike ega elanike nimekirjas ei ole siis tuleb ta lisada elanikuna ning täita samad väljad - isikukood, e-arve tellimus ning pangakonto number. Sel juhul ei ole vaja omanikule e-arvet tellida.

Korteriomanik saab eelistust märkida vaates Korter, kus saab valida e-arve kanali kõigile korteriga seotud omanikele ja elanikele.