Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Eeltöö kulude jaotamiseks

Enne kulude jaotamist tuleb ära määrata reeglid, mille alusel kulusid korterite vahel jagada. Need reeglid koosnevad kululiikidest ja osalustest. Kululiik on lihtsamalt öeldes üks summa, mida korterite vahel jagada soovid. Kululiigi nimetus, ühik ja hind kajastuvad arvel ühe arve reana.

Osalused määravad ära millised korterid ja mil määral osalevad kululiigis ehk selle konkreetse summa jagamisel. Kõik kululiigid ja osalused tuleb sisestada vaid programmi esmakordsel kasutuselevõtul. Edaspidi kasutatakse olemasolevaid andmeid ning reeglina ei ole vaja igakuiselt neid muuta. Kululiikidest ja osalustest saad täpsemalt lugeda järgmistest peatükkidest.