Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Kululiigi hind

Kululiigi hinna arvestamisel saad valida viie variandi vahel:

1. fikseeritud ühiku hind – kõige lihtsam meetod, korteri osakaal korrutatakse läbi etteantud hinnaga;
2. fikseeritud summa – etteantud summa jaotatakse korterite vahel vastavalt korterite osakaaludele, sobib kasutamiseks kui summa on kuust kuusse sama, muutuva summa puhul on parem järgmine variant;
3. kuluarvete summa – kululiigiga seotud arved tuleb igakuiselt sisestada kuluarvete alla, jaotamisele läheb nende summa, kuluarveid võib olla mitu. Hinna reeglis saab määrata ka mitu protsenti kuluarve summast jaotatakse;

3.1 kuluarvete kogus jaotatakse korterite vahel - võimaldab näidata lisaks summale osaluse kohta täiendavalt ka kogust osaluse kohta, sobib kaustamiseks kui soovitakse näidata näiteks kütte ühikukulu nii ruutmeetri, kui MWh kohta;

4. Üldarvesti kogus – kui sisestad igakuiselt ka üldarvesti näidud on võimalik maja üldkulu jagada ilma kuluarvet sisestamata. Sobib ka vahearvesti kulu jagamiseks, näiteks trepikoja gaasiarvesti kulu jagamine ainult ühe trepikoja korterite vahel;

5. hind sisestatakse iga korteri kohta - igale korterile saab sisestada erineva hinna. Seda saad teha Osalused menüüst;

Kululiigi hinda arvestatakse vaikimisi kolme komakohani peale koma. Seda nii fikseeritud hinna puhul kui fikseeritud summa või kuluarvete summa jaotamisel. Vajadusel saad hinna täpsust suurendada kaheksa kohani peale koma. See on tähtis, kui jagatakse summat korterite vahel (fikseeritud summa, kuluarvete summa, üldarvesti kogus). Mida suurem on sellisel juhul hinna täpsus seda väiksemad on kulude jagamisel ümardamise vahed.