Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Kululiikide grupid

Kululiigid saavad kuuluda gruppidesse, mille alusel kululiigid esitatavatel arvetel rühmitatakse. Kululiigi grupi nimetus trükitakse arvele. Näiteks saate soovi korral kululiigid grupeerida vastavalt EKHHLi standardile (eristades hooldustasu, teenuseid jne) (vt EKHHL kodulehte).

Kululiikide gruppide kirjeldamiseks tuleb vormil Kululiigid vajutada nupule Kululiikide grupid. Järjekorranumber määrab gruppide järjestuse arvel. Pärast seda saate kululiigi andmetes valida iga kululiigi puhul, millisesse gruppi see kuulub.

Grupi kustutamiseks pead samuti vajutama nuppu Kululiigid ning eemaldama linnukese kustutatava grupinimetuse eest ja vajutama Salvesta.