Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Osalused

Osalusi saad kirjeldada avades moodulist Üüriarvestus menüü Osalused. Iga kululiigi kohta on võimalik määrata, millised korterid selle kululiigi jaotamisel osalevad. Näiteks interneti arve jaotamisel osalevad ainult internetiühendusega korterid, arvestita vee jaotamisel ainult ilma arvestita korterid.

Kululiigi lisamisel on võimalik importida näidud või osalused failist. See lihtsustab programmi kasutuselevõttu, kui eelnevalt on üüriarvestust tehtud näiteks Excelis.

Osaluste all näidatakse arvestite arvu ja sisestatud näitude arvu. Nii on kohe näha, mitu näitu on veel sisestamata.

Korterile jaotatava osa suuruse määrab ära tema osakaal ehk koefitsiendi ja osaluse korrutis. Koefitsiendi abil saad korteri osakaalu suurendada või vähendada. Kui osakaalu pole vaja muuta, jätke lahter tühjaks — vaikimisi on kõikidel võrdne osakaal (1) ja jaotus toimub vastavalt näidatud pindalale. Päevade arv näitab, mitme päeva eest eelmisel kuul korterile kulu arvestada. Kui päevade arv on sisestamata, siis arvestatakse tasu kõigi eelmise kuu päevade eest ning reeglina ei ole vaja ka sellesse lahtrisse midagi lisada.

Osaluse suuruse saad valida järgmiste variantide seast:

1. kõik võrdselt – korteri osakaal on 1, kululiik jaotatakse kõikide osalevate korterite vahel võrdselt, näiteks internet;
2. elanike arv – osakaaluks on korteri andmetesse sisestatud elanike arv, näiteks prügivedu või arvestita vee tarbimine;
3. korteri üldpind – osakaaluks on korteri andmetesse sisestatud üldpind, näiteks hooldustasu;
4. köetav pind – osakaaluks on korteri andmetesse sisestatud köetav pind, näiteks küte;
5. arvestuslik pind – osakaaluks on korteri andmetesse sisestatud arvestuslik pind, kasutatakse siis kui üldpind ja arvestuslik pind on erinevad;
6. osakaalud – osakaalud saab vabalt sisestada, sobib kasutamiseks juhul kui osakaalud on samad kuust kuusse, nt keldri või garaaži rent;
7. kogusepõhine tarbimine – osakaaluks on tarbitud kogus, sarnane variandiga „osakaalud”, ainult et tuleb iga kuu uuesti sisestada;
8. Meeldetuletuste arv – osakaaluks on saadetud meeldetuletused eelmisel kuul.
9. Saadetud e-arvete arv - osakaaluks on korterile saadetud e-arvete arv eelmisel kuul.

Arvestuse alused, millel saab muuta vaid koefitsienti:

10. näidupõhine tarbimine – osakaaluks on näitude vahe, sobib kasutamiseks kõigi näidupõhiste kululiikide korral, nt vesi, elekter, gaas.
11. alamkululiikide tarbimiste summa – näiteks veekadude jaotamine vastavalt tarbitud kogustele, alamkululiikidest täpsemalt hiljem;
12. teise kululiigi tarbimine – näiteks vee soojendamise puhul on aluseks sooja vee tarbimine.

Vaikimisi mittenäidatavad arvestuse alused, mille kasutamiseks peab korterite andmetes väljad aktiivseks muutma:

13. häälte arv – osakaaluks on korteri andmetesse sisestatud häälte arv;
14. osamaksu suurus – osakaaluks on korteri andmetesse sisestatud osamaksu suurus;
15. osamaksu tasumise aeg – kui on sisestatud, siis on osakaal 1;
16. parklakoha number – kui on sisestatud, siis on osakaal 1;
17. auto registrinumber – kui on sisestatud, siis on osakaal 1;