Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Impordi algseadistamine

Üüriarvestuse andmete importimiseks raamatupidamisse tuleb kõigepealt seadistada kontod. Seda tuleb teha ainult ühekordselt, sisestatud andmed kehtivad ka kõikide üüriarvestuse perioodide kohta.

Valides menüüst Raamatupidamine » Päevaraamat saate klõpsata nupul Impordi kanded, kust avaneb üüriarvestuse impordi vorm. Kui mõni seade puudub, siis avaneb seadistamise vorm. Algseadistamise lingile klõpsates saab tekitada automaatselt üüriarvestuses kasutusel olevate pankade, arvepõhiste kululiikide, kuluarvete ja korterite kontod ja alamkontod.

Algseadistamist võib kasutada korduvalt, olemasolevaid seadeid seeläbi ei muudeta.

Mitmete ridade lõpus on plussikooniga nupp, millelt avanevas aknas saab lisada puuduvad alamkontod. Nupp  ...  võimaldab valida konto või alamkonto olemasolevate hulgast. Soovitud konto puudumisel saab selle lisada: sisestada konto numbri, nimetuse, tüübi, kontoklassi jms.:

Pärast andmete sisestamist vajutage nuppu Salvesta.

Algseadistamise vormi võib kasutada ka siis, kui lisandub mõni kululiik või teenus. Siis genereeritakse automaatselt alamkonto. Vastasel juhul tuleb see käsitsi tekitada ja seadistada.

Uus algseadistamine muudab ainult lisandunud kululiikide seadistusi, olemasolevaid seadistusi ei muudeta.