Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Kulude jaotamine

Kulud on võimalik jaotada pärast seda, kui kõik kuluarved ja tarvilikud näidud on sisestatud ning korterite osalused eelnevalt kululiikide kaupa kirjeldatud. Kulude jaotamiseks ava moodulist Üüriarvestus menüü Kulude jaotus. Nüüd peaksid klõpsama nupul Jaota kulud.

Perioodi kulude jaotamine paneb näitude ja kuluarvete sisestamise lukku, teostab jaotamise ja genereerib arved. Jaotatud perioodi on võimalik hiljem taasavada näitude ja kuluarvete korrigeerimiseks.

Hea ülevaate kulude jaotusest kululiikide ja korterite kaupa saad jaotamise järel kuvatavast tabelist. Selles summeeritakse samanimelised kululiigid ühte veergu. Kõikide kululiikide nägemiseks vali filter "nimetus ja täiend".

Kui oled korterite andmetesse sisestanud ka korruse ja trepikoja, saad rippmenüüd kasutades lähemaks vaatlemiseks valida vaid teatava korruse või teatava trepikoja korterid. Tabeli sisusse võid lasta kuvada kas summad, kogused või hinnad.

Kui sisestad kõik alamkululiigid sama nimetusega nagu ülemkululiik, lisades nimetuse juurde vaid laiendi, saad üldtabeli valikut tunduvalt ahendada. Näiteks saab erinevate trepikodade gaasitarbimise kulu kuvada risttabeli ühes veerus, kuigi kululiike tarbimise arvestamiseks on mitmeid. Käesolevas näites on üheks selliseks kuluartikliks vesi. Kui soovid näha kulude detailsemat jaotust, vali filter "nimetus ja täiend". 

Kulude jaotuse alt saad avada nupuga Kululiikide ajalugu aasta kokkuvõtte, kus on võimalik kuvada kululiikide jaotumist kuude lõikes, kas viimase 12 kuu jooksul või alates aasta algusest.

Samuti on võimalik hiljem jälgida kululiigi tarbimiste ajalugu korterite lõikes. Menüüs Kulude jaotus vali avanevas tabelis kululiik (klõpsa nimel) ning seejärel avanevas "Kululiigi kulude jaotus" tabelis klõpsa korteriomaniku nimel.