Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Gaas

Gaasi puhul on paljud ühistud gaasitarnijaga sõlminud otselepingu ja vahendavad teenust korteriomanikele. See võimaldab suuremate koguste tõttu kokku leppida soodsamas hinnas.

Gaasi puhul on eripäraks see, et arvestid on tavaliselt paigutatud trepikodade kaupa. Lisaks sõltub gaasi hind tarbimise hulgast. Aasta jooksul on gaasi hind vastavalt prognoositud tarbimisele ja alles aasta lõpus selgub tegelik tarbimine. Vastavalt sellele teostatakse korrektsioon.

Üheski korteris pole arvestit

Gaasiarve summa jaotatakse kõigi korterite vahel, vastavalt elanike arvule või üldpinnale.


KululiikÜlemkululiik Arvestuse alusÜhikKululiigi hind
Gaaselanike arv / üldpindel/m2vast. kuluarvetele

Kõikides korterites on arvesti

Gaasi tarbimine arvestatakse vastavalt esitatud näitudele, ülejääk jagatakse kõikide korterite vahel võrdselt või vastavalt tarbimisele. Kui kõikides korterites on arvesti, siis pole mõtet trepikodade kaupa jääki jagama hakata.


KululiikÜlemkululiikArvestuse alusÜhikKululiigi hind
Gaasi jääkkõik võrdselt / alamkululiikide tarbimistekrt/m3vast. kuluarvetele
GaasGaasi jääknäidupõhine tarbiminem3fiks. hind 0,333

Nii gaasi kui ka jäägi jaotamisel osalevad kõik korterid. Gaasiarve sisestatakse gaasi jäägi alla.

Kui gaasi jäägi arvestuse aluseks on alamkululiikide tarbimiste summa, siis arvel näidatakse kogusena tarbitud gaasi kogust, mitte proportsionaalset osa jäägist. Sellevõrra on hind väiksem. Mõnikord võib juhtuda, et korterite tarbimiste summa on suurem kogu gaasi tarbimisest. Sel juhul arvestatakse gaasi jäägi hind negatiivsena, mis korrigeerib gaasi hinda korteriomanikele. Kui Te seda ei soovi, peaksite kõik korterid gaasi jäägi osaluste alt eemaldama. Sel juhul saab ühistu lihtsalt vahe võrra kasumit.

Ärge unustage jaotust järgmisel kuul tagasi seada!


Mõnes korteris arvesti puudub

Arvestiga korterite gaasi tarbimine arvestatakse vastavalt esitatud näitudele, ülejääk jagatakse trepikodade kaupa arvestita korterite vahel, vastavalt elanike arvule või üldpinnale.


KululiikÜlemkululiikArvestuse alusÜhikKululiigi hind
Gaas arvestita (1 trepikoda)elanike arv / üldpindel/m2vast. kuluarvetele
Gaas arvestiga (1 trepikoda)Gaas arvestita (1 trepikoda)näidupõhine tarbiminem3fiks. hind 0,333
Gaas arvestita (2 trepikoda)elanike arv / üldpindel/m2vast. kuluarvetele
Gaas arvestiga (2 trepikoda)Gaas arvestita (2 trepikoda)näidupõhine tarbiminem3fiks. hind 0,333

Iga trepikoja jaoks tuleb ette valmistada eraldi kululiikide komplekt. Trepikojad sobib sisestada täiendina. Esimese trepikoja kululiikides osalevad ainult esimese trepikoja korterid, teise trepikoja kululiikides ainult teise trepikoja korterid jne. Erinevate trepikodade summad on gaasiarvel välja toodud eraldi ridadena. Sealt tuleb need sisestada menüüs Tulud ja kulud kuluarvel vastava trepikoja arvestita gaasi kululiigi alla.


Korrektsioon aasta algul

Kui ühistu tarbis aasta jooksul gaasi võrrelduna vastavas hinnapaketis ettenähtud tarbimisega rohkem või vähem, määrab gaasitarnija ühistule uue hinna ja teeb tagasiulatuvalt ümberarvutused. Tulemuseks olev korrektsioon võib olla positiivne (ühistu tarbis gaasi vähem) või negatiivne (ühistu tarbis rohkem gaasi). Korrektsioon esitatakse jaanuari gaasiarvel eraldi reana.

Ühistu peab nüüd omakorda selle korrektsiooni jaotama korterite vahel. Jaotamine toimub proportsionaalselt korterite aastasele gaasitarbimisele.


KululiikÜlemkululiikArvestuse alusÜhikKululiigi hind
Gaasi korrektsioonkogusepõhine tarbiminem3vast. kuluarvetele

Korrektsiooni jaotamiseks tuleb lisada uus kululiik. Selles osalevad kõik gaasi tarbinud korterid. Tarbimiseks tuleb sisestada iga korteri aasta jooksul tarbitud gaasi kogus. Gaasiarvelt sisestatakse korrektsioonirida kuluarvena «gaasi korrektsiooni» alla.