Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Hooldustasu

Hooldustasu eripäraks on see, et reeglina arvestatakse seda jooksva kuu eest. Ülejäänud kululiigid arvestatakse tavaliselt eelmise kuu eest. Hooldustasu suuruse kehtestab üldkoosolek, arvestuse aluseks on tavaliselt korteri üldpind.

Enamasti sisestatakse hooldustasu esimese kululiigina, et see jääks arvel ülemisele reale.

Nagu ikka, peaksid kululiigi sisestamiseks avama menüü Kululiigid ja sisestama uue kululiigi nimetusena "Hooldustasu". Perioodiks tuleks aga valida jooksev kuu. Arvestuse tuleks määrata "korteri üldpind". Kululiigi hind peaks olema fikseeritud ning summaks üldkoosolekul kokkulepitud ruutmeetri hoolduskulu hind.


KululiikÜlemkululiikArvestuse alusÜhikKululiigi hind
Hooldustasuüldpindm2fiks. hind 0,50

On ühistuid, mille liikmed on kokku leppinud, et prügivedu, üldelektrit jms makstakse hooldustasust. Sel juhul see arvel kajastamist ei vaja. Mõnikord soovitakse aga neidki arvel kajastada ning selle tulemusena peab vähenema hooldustasu hind. Probleemi saab lahendada, viies prügiveo, üldelektri jms hooldustasu alamkululiikideks.


KululiikÜlemkululiikArvestuse alusÜhikKululiigi hind
Hooldustasuüldpindm2fiks. hind 0,50
PrügiveduHooldustasuüldpindm2vast. kuluarvetele
ÜldelekterHooldustasuüldpindm2vast. kuluarvetele

Prügiveo ja elektri arved sisestatakse tavapäraselt. Hooldustasu uue hinna leidmiseks leiab programm kõigepealt hooldustasu summa, see on korterite üldpindade summa × € 0,50. Sellest lahutatakse prügiveo ja üldelektri summad. Jääk jagatakse uuesti korterite üldpindade summaga ning see moodustabki uue hooldustasu hinna.

Uus hind kajastub ainult kulude jaotuses ja arvel, kululiikide all näidatakse originaalhinda.