Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Küte

Küte jaotatakse tavaliselt korterite köetava pinna alusel. Köetavat pinda saab seadistada korterite andmetes moodulis Üldandmed.

Üldpinna muutmiseks klõpsa rea lõpus asuval nupul Muuda ning tee vastav parandus. Kõikide korterite andmete korraga muutmiseks ühes suures tabelis klõpsa tabeli all oleval nupul  Muuda kõiki . Paranduse säilitamiseks klõpsa nupul Salvesta . Kui köetav pind muutub, tehakse vastavad arvutused arvutusperioodil ja tulevikus — varasemaid perioode muudatus ei puuduta.

Kütte kululiik peaks olema seadistatud järgnevalt:


KululiikÜlemkululiikArvestuse alusÜhikKululiigi hind
 Küte — köetav pind m2 vast. kuluarvetele

Kui soovid igakuiselt sisestada kütte peaarvesti näite võid kululiigi hind „vastavalt kuluarvete summale“ asemel valida ka „üldarvesti kogus“.

Kui kütet kasutatakse ka vee soojendamiseks, vt peatükki      «Soe vesi».

 

Küttearvestus individuaalsete mõõtjatega

Individuaalse küttekulu arvestuse korral jaotatakse reeglina üks osa küttekulust üld- ja teine osa individuaalsete mõõtjate järgi. Seetõttu peaks sellisel juhul olema kaks eraldi kululiiki.

KululiikTäiendArvestuse alusÜhikKululiigi hind
 Küte (40% üld) köetav pind m2 vast. kuluarvetele
 Küte (60% ind) näidupõhine tarbimine ühik vast. kuluarvetele

Toetame MESA poolt esitatud CSV faili automaatset importi (fail nimega näidud.csv). MESA faili importimisel peaks programm automaatselt tuvastama, et tegemist on MESA failiga ning leidma õigetest veergudest vajaliku info. Kui see mingil põhjusel ei toimi, siis saab importimisel täpsustada faili tüübiks MESA. Tarbimine lahtris näidatakse arvestusühikuid, mis on saadud näitude vahe ja koefitsendi korrutamisega st näitude vahe ei ole võrdne arvestusühikute arvuga. Need arvestused pärinevad imporditud tabelist. 

Igakuiselt peab sisestama (importima) soojusemõõtjate näidud ja küttearve, kus ühel arve real on üldsoojuse summa ja teisel real individuaalse soojuse summa. 

NB! MESA arestab täpsusega 8 kohta pärast koma, seetõttu peab kõnealuste kululiikide hinnatäpsuseks olema samuti 8 kohta pärast koma.

Teiste teenusepakkujate failide importimise soovist peaks meile teada andma.

Reeglina küsitakse individuaalsete mõõtjate arvestusteenuse kulu korteriomanikelt. Sellisel juhul peaks lisama täiendava kululiigi "Kulujaoturid", kus arvestuse aluseks on osakaalud, hinnareegliks fikseeritud ühiku hind ja osaluseks küttejaoturite arv korteris.