Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Laen

Kui ühistu on võtnud pangalaenu, siis on tarvis see teatava aja jooksul tagastada. Laenu puhul on tagasimakse arvestus võimalik mitmel moel, puudutame siinpuhul kaht peamist. Nagu ikka, tuleb avada menüü Kululiigid ja sisestada uue kululiigi nimetusena "Laen". Laen arvestatakse tavaliselt jooksvasse perioodi.

Maksesumma on igal kuul sama

Kui maksegraafik on koostatud annuiteedi alusel, siis on makstav summa igal kuul sama. Sel juhul on lihtsaim kululiigi hinnaks panna fikseeritud summa. Et ümardamise vahesid vähendada võiks hinna täpsus olla vähemalt 4 kohta pärast koma.


KululiikÜlemkululiikArvestuse alusÜhikKululiigi hind
 Laen — Üldpind m2 fiks. summa 628,57


Maksesumma muutub igal kuul

Kui maksegraafik on koostatud võrdse põhisumma alusel, siis on makstav summa igal kuul erinev. Sel juhul on lihtsam sisestada laenusumma iga kuu kuluarvena eraldi.


KululiikÜlemkululiikArvestuse alusÜhikKululiigi hind
 Laen — Üldpind m2 vast. kuluarvetele