Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Prügivedu

Prügiveo eest tasutakse ühistutes reeglina kas elanike arvu või üldpinna alusel. Kululiigi sisestamiseks peaksid menüüs Kululiigid uue kululiigi nimetusena sisestama "Prügivedu" ja jätma perioodiks eelmise kuu. Kululiigi hinnaks tuleks määrata «kuluarvete summa jaotatakse korterite vahel». Arvestuse aluseid võib olla erinevaid.


KululiikÜlemkululiikArvestuse alusÜhikKululiigi hind
 Prügivedu — elanike arv / üldpind el / m2 vast. kuluarvetele

Kummalgi jaotusel on elanike seisukohast nii oma eelised, kui ka puudused. Elanike arvu järgi jaotamisega on alati nõus üksi või paarikesi elavad inimesed, ent suuremad pered ei taha sellega leppida, isegi kui saavad aru, et nad toodavadki teistest rohkem prügi. Seda võib ka mõista, kuna suure pere väljaminekud on niigi suuremad. Elamispinna järgi jaotamise vastu on jällegi suuremate korterite omanikud, tegelikkuses ei tooda prügi mitte ruutmeetrid, vaid inimesed. Mõistagi on võimalik prügiveokulud jaotada ka lihtsalt korterite vahel võrdselt. Konsensuse peab leidma korteriühistu üldkoosolek.