Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Soe vesi

Sooja vett saadakse tavaliselt maja küttesüsteemiga ühendatud soojusvaheti abil. Kui sooja vee jaoks on korteritesse paigaldatud boilerid, siis see ühistut ei puuduta — ühistu müüb korteritele külma vett.


Kõikides korterites on arvesti

Vee tarbimine arvestatakse kõikidele korteritele vastavalt esitatud näitudele. Vee jääk jaotatakse kõikide korterite vahel võrdselt või proportsionaalselt tarbitud veekogustele. Jääk võib olla nii positiivne, kui ka negatiivne.

Sooja vee puhul lisandub vee soojendamise kulu. Ühe kuupmeetri vee soojendamise hind on määratud üldkoosoleku otsusega. Vee soojendamine arvatakse maha küttearve summast ja jääk jaotatakse korterite vahel köetava pinna alusel.


KululiikÜlemkululiikArvestuse alusÜhikKululiigi hind
Üldvesikõik võrdselt / alamkululiikide tarbimiste summakrt / m3vast. kuluarvetele
Külm vesiÜldvesinäidupõhine tarbimine (Külm vesi)m3fiks. hind 2,60
Soe vesiÜldvesinäidupõhine tarbimine (Soe vesi)m3fiks. hind 2,60
Küteköetav pindm2vast. kuluarvetele
Vee soojendamineKütenäidupõhine tarbimine (Soe vesi)m3fiks. hind 3,00

Kui soovid igakuiselt sisestada vee peaarvesti näite võid kululiigi hind „vastavalt kuluarvete summale“ asemel valida ka „üldarvesti kogus“.
 

Suvekuudel kütmist ei toimu, vee soojendamisest üle jäänud summa kajastatakse ühistu arvel tavaliselt siugtoruna. Selleks võib lihtsalt «Kütte» ümber nimetada. Taas tuleks jälgida, et vee soojendamise hind küttearvest suurem ei tuleks.
 

Mõnes korteris arvesti puudub

Kui mõnes korteris arvesti puudub, siis on lihtsaim viis arvutada arvestita korteritele tarbimine käsitsi ja sisestada see vastavalt külma ning sooja vee alla. Näitusid sisestama ei pea, piisab ainult tarbimisest. Arvestita korterite vee tarbimist saab arvutada selliselt:

  • 1. Maja vee tarbimisest lahutada maha arvestiga korterite tarbimine.
  • 2. Järelejäänud veehulk jagada pooleks proportsionaalselt külma ja sooja vee tarbimisega arvestiga korterites.
  • 3. Saadud külm vesi ja soe vesi jagada arvestita korterite vahel võrdselt või proportsionaalselt elanike arvuga.