Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Näitude importimine failist

Enamasti on ühistutel kasutusel tabeltöötlusprogrammid (Microsoft Excel või OpenOffice Calc), kuhu on koondatud kõik olulised näidud. Näitude kauglugemise korral saadavad teenusepakkujad samuti näidud failina.


 

Näitude importimiseks peaks moodulist Üüriarvestus valima alamenüü Näidud ning klõpsama nupul Impordi näidud

Avanenud vormil saad näidata näite sisaldava faili asukoha. Olenevalt failis olevatest andmetest saad valida kas ülemarvesti (Vesi) või arvesti liigi (Külm vesi) või mõlemad. Kui fail sisaldab kõiki veenäite tuleks valida vaid üldarvesti.

Kui failis puuduvad arvestite numbrid pead erinevad arvesti liigid importima eraldi, sest programm ei suuda ainult korteri numbri alusel seostada erinevaid arvesteid. Arvestite numbrid saad sisestada moodulis Üldandmed menüüs Arvestid.

Kui vajalik fail on valitud, vajuta nupule Lae fail . Seejärel avaneb tabel, kus tuleb seostada failis olevad veerud.

Järgnevalt tuleks määrata väljad, mille info laetud failis olemas on. Kui oled väljad seostanud, siis klõpsa nupule Seosta väljad. Pärast väljade seostamist saad imporditavaid andmeid tabeli kujul vaadata, näiteks lisada näitude kuupäeva, kui see failis puudus.