Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Periood

Üüriarvestus on perioodipõhine. Üks periood on kalendrikuu ning arvete koostamiseks tuleb alati vastav periood lisada. Ühes perioodis on selle kuu arved, näidud, laekumised ning perioodi alg- ja lõppsaldod.

Perioodi avamine

Ava avalehelt menüü Minu ühistu ja vali seejärel moodul Üüriarvestus ning sisesta avanenud vormil uue perioodi andmed. Iga uue perioodi sisestamisel kasutatakse algandmetena eelneva perioodi andmeid, kuid loomulikult saad neid iga kord vajadusel muuta. Kui aga sisened esimest korda, tuleb algandmed sisestada.

Pane tähele, et üüriarvestuses on periood tavaliselt kuu võrra nihkes. See tähendab, et veebruari perioodis arvestatakse tavaliselt tarbimist eelmise kuu ehk jaanuari eest. Soovitav on valida perioodiks kuu, millal arved korteriomanikele reaalselt jagatakse. Programm võimaldab valida arvete maksetähtajaks sama või järgmise kuu.

Täida kõik lahtrid etteantud järjekorras. Määra arve esitamise ja tasumise kuupäev. Arve esitamise kuupäev võib olla perioodile eelneva kuu viimane kuupäev. Mõistlik oleks siiski valida kuupäev, millal arved reaalselt korteriomanikele väljastatakse. Hilisema raamatupidamiskande puhul on võimalik valida kas kanne koostatakse arve esitamise kuupäevaga või eelmise kuu viimase kuupäevaga.

Kui sisestad näitude esitamise tähtaja, siis saadetakse märgitud kuupäeval arvestiga tarbimises osaleva korteriomaniku e-mailile arvesti lõppnäidu puudumisel näidu sisestamise meeldetuletus. Meeldetuletuse saavad korteriomanikud ka ise oma e-mailile tellida.

Järgnevalt pead sisestama esimese arve numbri. Kõik ülejäänud arved ja järgnevate perioodide arved nummerdab programm juba sinu eest. Arvete nummerdamiseks võid kujundada ainulaadse ja kordumatu numbri. Tüüpiline komplekt on aasta number, kuu number ja korteri number. Soovi korral saad arved nummerdada näiteks aasta algusest järjest. Valik on vaba!

Kui sa ei soovi rakendada viivist, jäta viiviseprotsent sisestamata. Kui oled mingil hetkel otsustanud seda siiski teha, peaksid sellele leheküljele tagasi pöörduma ja viivise protsendi sisestama.

Arveridade ümardamise täpsust on võimalik määrata kululiikide juures. Samuti on võimalik ümardada kogusummat. Kui pole põhjust arvet ümardada, tuleb ümardamise täpsuseks jätta 0.01 eurot.

 

Perioodiks on tavaliselt arve esitamise kalendrikuu. Kui kõik kulud on eelmise kalendrikuu eest, siis on võimalus arve esitamise kuupäevaks märkida eelmise kuu viimane kuupäev. Tasumise tähtaeg võib olla nii jooksval, kui ka järgmisel kuul.

Ühes kuus võib olla mitu perioodi. See võimaldab ühes kuus esitada korteriomanikele mitu arvet. Lisaperioodi algsaldod on nullid, aga ka seda on võimalik muuta. Saldode ülekandmisel järgmisse kuusse summeeritakse eelmise kuu perioodide lõppsaldod kokku.

Maksetähtaeg

Maksetähtaeg võib olla järgmises kuus. Kui määrad arve maksetähtaja järgmisse kuusse, hakatakse viiviseid arvutama maksetähtajale järgnevast päevast alates. Varasema võla eest arvestatakse viiviseid alates kuu algusest.

Käesoleval joonisel on märgitud laekumata summa tähtajaks 03.02.2017 ja viivisevabaks summaks 200 eurot. Samuti on näha viivis, 0.05 protsenti päevas.

Sellest tulenevalt peetakse iga korteri kohta kolme erinevat saldot: võlg/ettemaks, laekumata arved ja viivised. Võla puhul arvestatakse viiviseid alates kuu algusest. Laekumata arvete viiviseid arvutatakse alates perioodi andmetes seatud viiviste arvestamise alguskuupäevast, milleks on vaikimisi eelmise perioodi maksetähtajale järgnev päev. Laekumise kuupäeva saad määrata väljal "Laekumata summa tähtaeg" (vt joonist). Viiviste pealt omakorda viiviseid ei arvestata. Kõiki saldosid saad vaadata, kui valid Saldode vormilt filtri "detailne".

 

Viivised

Viiviseid arvutatakse kuu alguse võlalt. Eelmise kuu laekumata arvete eest — st arvete eest, mille maksetähtaeg polnud kuu alguseks saabunud — alustatakse viiviste arvutamist alates etteantud kuupäevast. Viiviste pealt omakorda viiviseid ei arvutata.

Kui sa ei soovi rakendada viivist ühelegi korterile, jätke viiviseprotsent sisestamata. Kui aga oled mingil hetkel otsustanud seda siiski teha, siis tule sellele leheküljele tagasi ning sisesta viivise protsent.

Perioodi andmetesse saad sisestada ka viivisevaba summa. Sellisel juhul arvestatakse viiviseid vaid juhul, kui kuu alguse võlg on märgitud viivisevabast summast suurem. See võimaldab mitte arvestada viiviseid näiteks väiksemate ja juhuslike võlgnevuste korral.

Märkeruudu "Alusta viiviste arvestamist järgmise kuu esimesest kuupäevast" märkimisel toimub viiviste arvestus järgmise kuu esimesest kuupäevast. Kui valik on märkimata, siis muutub arve summa võlgnevuseks laekumata summa tähtajast ning viivist arvestatakse alates sellele järgmisest päevast.

Vajadusel saad ühe või mitu korterit viiviste arvestusest vabastada või määrata erinevaid protsente. Selleks peaksid Üüriarvestuse vaates Saldod vajutama nupule Viiviste protsendid. Muutusi saab teha, kui periood on avatud või jaotatud seisundis — perioodi arved ei tohi olla kinnitatud ega periood suletud. Kõigi korterite kohta kuvatud väljadel saad vajadusel määrata erineva viivise protsendi igale korterile eraldi. Tühi lahter tähendab, et korterile rakendatakse perioodi üldandmetes määratud vaikimisi protsenti. Kui soovid korteri viiviste arvestusest sootuks vabastada, sisesta viivise protsendiks 0. Perioodi üldprotsendist erineva viiviseprotsendi puhul sisesta ka otsuse põhjendus.

Viiviste arvestamise ja võla korral kuvatakse korteri arvel hoiatav teade võimalike viiviste kohta, mis võivad lisanduda kuu alguse võlalt.

Valida on võimalik ka viivise ümardamise täpsust ning märkida, kas ümardada tavaliselt, üles- või allapoole.

 

Viivise protsent üle 0.07% päevas peab olema kinnitatud üldkoosolekul.

Teadete lisamine arvetele

Perioodi vaates on võimalik lisada kõigile arvetele trükitav teade. Näiteks võid märkida arve koostaja või raamatupidamise kontaktandmed. Samuti võid tänada õigeaegselt tasutud arvete eest vms. Teate saate ise kujundada, valides sobiva kirjastiili, suuruse jne.

Programm võimaldab lisada infot ka näidukaardile, kuhu võid kirjutada näiteks meeldetuletuse, mis kuupäeval ja kuidas tuleb näidud teatada või kuhu näidukaart postitada.

Arvele saad kirjutada ka individuaalse teate, mis trükitakse ainult valitud korterite arvetele. Selleks tuleb enne arvete kinnitamist valida menüüst Üüriarvestus alamenüü Arved. Avanevas korterite nimekirjas vajuta nupule Muuda selle korteriomaniku real, kellele soovite individuaalteate kirjutada ning kirjuta see etteantud väljale.

Individuaalsete teadete lisamiseks peaksid olema kulud jaotanud.