Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Perioodi seisundid

Perioodi seisundid

Perioodi seisundid on järgmised:

  • Avatud - saab kõike muuta
  • Jaotatud - saab muuta perioodi andmeid ja arvete kujundust, kuid mitte kulude jaotuse aluseid
  • Kinnitatud - saab lisada laekumisi ja kulude jaotuses mitte osalevaid kuluarveid
  • Suletud - ei saa midagi muuta

Arvete koostamiseks tuleb avada uus periood. Perioodi lisamise järgselt on see avatud seisundis kuni kulude jaotamiseni. Perioodi seisund on märgitud iga perioodi järel sulgudes. Jaotatud seisundis perioodi ei saa lisada kulude jaotamisega seotud uusi kuluarveid. Kui kulude jaotus on üle kontrollitud ja vajadusel sisestatud jooksva kuu laekumised peaks perioodi kinnitama. Perioodi kinnitamine genereerib arvetele numbrid ning lubab arveid välja trükkida ja e-kanalite kaudu korteriomanikele edastada. Periood võib jääda kinnitatud seisundisse kuni laekumiste importimise või sisestamiseni järgmisel kuul. Kui kõik laekumised on perioodi sisestatud (kuu lõppenud), siis periood suletakse. Perioodi sulgemisega arvutatakse viivised ja määratakse korterite lõppsaldod, mis on uue perioodi algsaldodeks. 

Pärast perioodi sulgemist ei saa enam muudatusi teha. Kui on vaja täpsustada laekumisi või lisada mõni mitte jaotatav kuluarve, siis piisab perioodi sulgemise tühistamisest. Perioodi võib vajadusel hilisemate paranduste tegemiseks ka taasavada, kuid see tühistab kulude jaotuse ning pärast arvete väljastamist pole see soovitatav.

Arved ja laekumised erinevates kuudes

Kui arve tasumise tähtaeg on järgmisel kuul, siis jääb arve summa kuu lõpu saldosse üles kui laekumata summa. Sellisel juhul tuleks kasutada perioodi tüüpi arved tasutakse järgmisel kuul. Perioodi tüübi muutmiseks peab administraatori õigustes kasutaja lisama vastava õiguse (vajadusel ka iseendale), sest tegemist pole soovitatava kasutusjuhuga ning vaikimisi seadistuse korral selline õigus rollidel puudub.

Pärast perioodi tüübi muutmise õiguse tekkimist on perioodi muutmise vormil näha valik, kas arved tasutakse samal kuul või järgmisel kuul. Kui valitakse tüüp "arved tasutakse järgmisel kuul", siis rakendab programm täiendavat loogikat: 
1. arvel näidatakse saldodes kuu kuu alguses laekumata summat ja kuu jooksul laekunud summat; 
2. näidukaardil näidatakse järgmise kuu nime. 

NB! Soovitame kasutada lahendust "arved tasutakse samal kuul", kus arvel võivad olla kulud eelmise ja/või jooksva kuu eest ning perioodiks on kuu, mil arved korteriomankele reaalselt väljastatakse. Kui siiski on vajadus kasutada lahendust, kus kulud on jooksva kuu eest ja tasumise tähtaeg on järgmisel kuul, siis peaks andma endale vastava õiguse (Üldandmed -> Rollid ja õigused) ning muutma perioodi tüübiks "Arved tasutakse järgmisel kuul".