Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Saldod

Perioodi lõppsaldode saamiseks pead perioodi sulgema. Selleks vali moodulis Üüriarvestus menüü Saldod ja klõpsa nupule Sulge periood. Perioodi sulgemine tähendab, et laekumised on sisestatud. Sulgemine arvutab viivised ja määrab korterite lõppsaldod. Perioodi sulgemine on vajalik järgmise perioodi algsaldode saamiseks, kuna just perioodi sulgemisel arvutab programm vajadusel viivised ja määrab korterite lõppsaldod.

Vajadusel saad perioodi sulgemise tühistada, näiteks laekumiste korrigeerimiseks. Selleks klõpsa nupule Tühista sulgemine.

Seejärel saad taas laekumisi korrigeerida. Juhul, kui pead tegema muudatusi arvetes, kuluarvetes, näitudes, osalustes, kululiikides, perioodi andmetes vms, pead täiendavalt tühistama (arvete) kinnitamise ja taasavama perioodi.

Sellised toimingud on programmiga tööd alustades tavapärased ning sa ei pea nende muudatuste tegemist kartma — kõik andmed jäävad alles ja portaalirogramm juhendab sind!

Kui oled vajalikud parandused teinud ning uuesti kulud jaotanud, kinnita taas arved ja sulge periood. Uue laekumise sisestamiseks piisab, kui tühistad sulgemise, sisestad laekumise ja sulged perioodi uuesti. Nüüd võid arved kas printida või saata need e-postiga.

Saldod kanduvad järgmisse perioodi üle sulgemise käigus ja seda ainult juhul, kui järgmine periood on avatud või jaotatud seisundis. Juhul kui taasavad varasemaid perioode, et neis muudatusi teha, peaksid järgnevatesse perioodidesse korrektsete algsaldode saamiseks eelnevalt vahepealsete perioodide arvete kinnitamise tühistama. Vahepealsed perioodid ei tohi olla suletud või kinnitatud seisundis.

Viiviste protsendid

Nupuga Viiviste protsendid saad määrata korteritele perioodi seadetes valitud viivise protsendist erineva protsendi. Seda võimalust saad kasutada näiteks siis, kui mõnele korteriomanikule ei tuleks viiviseid arvestada (0% viivis).

Algsaldod

Kui periood on avatud seisundis saad muuta ka korterite algsaldosid. Selleks klõpsa nupule Muuda algsaldosid. Saad muuta kõiki algsaldo komponente - võlg, ettemaks, viivis, laekumata summa jne. Algsaldode muutmise vormil saad sisestada ka kohtuvõla.