Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Inkassoteenused

Lehel Saldod kuvandub võlglaste olemasolul hoiatus: Ühistul on <korterite hulk> korterit kahekuulise võlgnevusega vähemalt 100.00 eurot. Soovitame teha inkassofirma kaudu meeldetuletuse.

Koostöös Julianus Inkassoga on võimalik teha võlglastele inkassofirma nimel meeldetuletus. Teenus on loodud, et vabastada korteriühistu juhatus või raamatupidaja ebameeldivast ülesandest probleemsetelt korteriomanikelt raha nõuda. Statistiliselt tasub 40% meeldetuletuse saanutest oma võla koheselt.

Inkassoteenuse tellimiseks peab pärast perioodi sulgemist märkima moodulis Üüriarvestus menüüs Saldod maksetähtaja ületanud võlgniku(d) ja klõpsama nupule Meeldetuletuste saatmine. Vaikimisi on märgitud võlglased, kelle võgnevus on suurem inkassoteenuste seadetes märgitud summast.

Enne nõuete menetlusse andmist saab täiendada võlgniku kontaktandmeid ja valida igale võlgnikule sobiva teenuse.

Nupust Meeldetuletuste seaded on võimalik teenus automatiseerida, valides meeldetuletuse viisi — telefonikõne, kiri või SMS ja e-mail. SMS saatmiseks peab olema teada korteriomaniku mobiiltelefoni number, e-maili jaoks on tingimata tarvilik e-maili aadress, kõne tegemiseks piisab ka lauatelefonist. Kui neist ühtegi pole, tuleb leppida traditsioonilise kirjaga. Meeldetuletusi hakatakse saatma siis, kui korteri võlg on olnud kaks kuud vähemalt miinimumvõla suurune.

Inkassoteenuse tellimise eelvaates saab veenduda andmete õigsuses, aktsepteerida inkassoteenuse tingimused ja klõpsata nupule Tellin teenused.

Inkassoteenuse tellimisel edastatakse võlgnike andmed Julianus Inkasso infosüsteemi XML formaadis.

Edastatud võlgnikele tehakse neutraalne meeldetuletus Julianus Inkasso nimel 2. tööpäeval pärast nõude edastamist, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast maksetähtaega vastavalt valitud teenusele:

  • kiri
  • SMS ja e-mail

Teenuste tellimise järel on vaates Saldod võimalik tutvuda krediidijärelevalve tulemuste raportiga klõpsates nupule "Vaata inkassoteenuste seisu." Samuti on inkassoteenuse tellimise järgselt vaates Saldod menetluses olevate võlgnike real veerus Inkasso vastav märge.

Järgmiste perioodide sulgemisel saab tellida meeldetuletused vastavalt eelnevalt kehtestatud reeglitele perioodi sulgemise toimingu tegemisel. Vajadusel saab tellimisest ka loobuda.