Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Tulud ja kulud

Et registreerida ühistule teenusepakkujate poolt esitatud arved, ava menüü Tulud ja kulud. Samal leheküljel on võimalik koostada ka ühistupoolselt esitatavaid ühekordseid tuluarveid.

Arve sisestamiseks klõpsa nupule Uus arve ning märgi, kas tegemist on kulu- või tuluarvega. Kuluarved on need, mis on ühistule esitatud ning mis ootavad tasumist. Tuluarved on ühistu poolt koostatud arved, millega esitatakse rahanõue partnerile. Hooldustasu arved, mis esitatakse korteriomanikele, koostatakse portaali poolt sisestatud andmete alusel automaatselt ning neid vaatleme lähemalt peatükis Arved. Järgnevalt keskendume peamiselt kuluarvetele.

Iga arve peab olema seotud partneriga, mille saad valida olemasolevate partnerite seast, vajutades nupule  ... . Partneri puudumisel saad tema nime sisestada vastavale väljale ning lisada täiendavad andmed pluss märgiga nupult.


 

Kuluarveid saab portaali sisestada ning kulud majaelanike vahel jaotada ka partneri detailseid andmeid sisestamata. Korrektsuse huvides ning silmas pidades võimalike tuluarvete esitamisi on soovitav siiski ka kõik partneri teadaolevad andmed säilitada.

Kuluarved

Arve sisestamisel on osa välju kohustuslikud. Näiteks arve esitamise kuupäev, mille saad valida kalendri-ikoonil klõpsates. Mõistlik oleks ka maksetähtaeg sisestada. Kõik andmed leiad teenusepakkuja poolt saadetud arvelt.

Kuluarveid saab kasutada korteritele kulude jaotamisel. Kui on vaja jaotada vaid osa arvest, siis tuleb arve sisestada eraldi arveridadel ja valida arve reale sobiv kululiik või märkida, et rida ei kasutata jaotamisel. Kui arve rida ei kasutata kulude jaotamisel, tuleks teenuse lahtrisse lisada selgitus. Vaikimisi on vormil üks rida, ent kui arvel on neid rohkem, saab ridu lisada. Juhul kui arve sisaldab vaid ühtainsat kulurida, jäetakse ülejäänud read tühjaks.

Arveridade esimeses tulbas on märkeruudud, kuhu tekivad linnukesed rea täitmisel. Kui oled rea ekslikult valesti täitnud, saad selle kustutada, eemaldades enne nupule  Salvesta  vajutamist vigase rea eest linnukese. Teises veerus on Kululiik tekstiga «Ei kasutata jaotamisel» — kui vastavat arverida kasutate kulude jaotamisel, peate rippmenüüst valima sobiva kululiigi.

Lahtrisse Teenus märgi, millise teenuse või kauba eest arvel raha küsitakse. Järgnevad lahtrid Kogus ja Ühik, mis ei vaja põhjalikumat selgitamist.

Kui oled lahtrisse Hind sisestanud arvel toodud arvud, arvutab vorm automaatselt ka käibemaksuta summa. Käibemaksu protsent tuleks lisada lahtrisse Km. % — vastavalt sellele muutub summa. Ühtlasi arvutuvad tabeli alumistele ridadele koondsummad.

Kui oled ühel kuul arve kõik read detailselt sisestanud, on järgmisel kuul võimalik valida eelmise kuu arve ning vorm on endiste andmetega eeltäidetud. Pead vaid sisestama uue arvenumbri ning kontrollima maksetähtaega, koguseid ja summat.

Iga arvepõhise kululiigi kohta võib arvestusperioodil olla sisestatud mitu kuluarvet. Kulude jaotamisel nende summad ja kogused summeeritakse.

Sisestatud kuluarvele saab lisada selgituse ja ka manuse.

Kuluarve rea saab seostada vaid kululiigiga, millele on kululiigi seadetes valitud hinnareegliks kuluarvete summa/kogus jaotatakse korterite vahel.

Tuluarved

Selleks, et sisestada tuluarvet, pead arve tüübiks valima tulu. Tuluarve koostamisel saad sisestada teenuse nimetuse, koguse, ühiku ja hinna, mille alusel arvestatakse rea ja kogu arve summa.

Tuluarve lisamisel saad salvestada arve pdf-formaadis selle printimiseks või partnerile edastamiseks. Sellisel juhul kuvanduvad lehel Tulud ja kulud lisaks kuludele ka tuluarved, nagu järgneva joonise alumisel poolel näha.


 

Kui oled korrektselt sisestanud partneri andmed, sh e-maili, saad ümbriku ikoonile klõpsates tuluarve koheselt teele saata. Väljaprintimiseks ja eelvaateks kasuta PDF ikooni .

E-arvete import

Nupuga Impordi e-arved failist saad üles laadida XML-kujul e-arve faili. Sellisel juhul loetakse arve andmed failist ning neid ei ole vaja käsitsi sisestada. Lisaks on võimalik kuluarved importida otse Omniva e-arvete portaalist. Selle kohta saad lähemalt lugeda e-arvete peatükist.

Maksete eksport panka

Soovi korral saad kuluarvete põhjal salvestada nupuga Ekspordi maksed maksefaili, mida on võimalik internetipanka importida. Nii ei pea pangas makseid ükshaaval sisestama. Eksporditud maksetega arved märgitakse makstuks - nii on sul hea ülevaade millised arved oled ära tasunud ja milliseid veel mitte. Soovi korral saad arveid ka käsitsi makstuks märkida.

Menüüs Tulud ja kulud  makstuks märgitud arved ei mõjuta raamatupidamise kandeid. Selle info põhjal ei koostata päevaraamatusse tasumise kannet. Arvete makstuks märkimine on vaid informatiivne.

Haldusfirma

Haldusfirma alt saad moodulis Üüriarvestus menüüs Tulud ja kulud sisestada kõikide ühisuste kuluarved korraga. See on väga mugav juhul, kui teenusepakkuja esitab arve kus on peal kõikide ühisuste kulud. Iga üksiku ühisuse vaates on näha vaid selle ühisusega seotud kuluarve rida.