Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Kululiikide jaotuse näited

Järgnevad näited kululiikide jaotusest on koostatud silmas pidades kõige sagedamini esinevaid olukordi.

Enamasti jaotatakse näiteks prügiveo kuluarvel esitatud summa korterite vahel proportsionaalselt, vastavalt eluruumi pindalale. Harvad pole ka juhtumid, kus jaotuse aluseks on elanike arv. Kui majas on paarkümmend korterit ning elanikud liiga tihti ei vahetu, on selline jaotus mõistlik. Suurte majade puhul aga ei tunne naaber naabrit ning tegeliku elanike hulga üle arvepidamine on kaunis võimatu. Kolmas võimalus prügiarve jaotamiseks on summa võrdne jaotamine korterite vahel, arvestamata elanike hulga või eluruumi pindalaga.

Programmi mugavama kasutamise huvide võiks näiteks ülem- ja alamkululiigid nimetada sarnaselt, eristades neid vaid täiendiga. Näiteks ülemkululiigi Vesi alamkululiigid võiksid olla vesi täienditega «külm» ja «soe». Samuti sobib vee või gaasi kululliigi täiendina kasutada «arvestiga» ja «arvestita». Ülemkululiigi Elekter täienditena saab vajadusel kasutada «päevane» ja «öine». Täiendi kasutamisel näidatakse kulude jaotuse risttabelis mõlemaid alamkululiike ühes veerus.

Järgnevalt kirjeldatud näited ei kohusta sind millekski, kulude tegeliku jaotuse määravad ikkagi ühistu üldkoosolekul kokkulepitud skeemid.