Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Arvestivahetused

Käesolev juhend annab ülevaate arvestivahetustest korteriyhistu.net süsteemis. 

Näitude kuupäevad

Kõik näidud on seotud kuupäevadega. Näidu kuupäevaks peaks olema reaalne esitamise aeg või arvestivahetuse tegelik aeg. Soovi korral saab kuu alguses esitatud näidu kuupäevaks märkida ka eelmise kuu viimase kuupäeva. Näitude kuupäevad lisavad paindlikkust – korteriomanikud saavad näite esitada ka siis, kui raamatupidaja või korteriühistu esindaja on unustanud uue perioodi lisamast. Samuti on võimalik ühte perioodi lisada mitut näitu – säilivad korteriomaniku ja ühistu esindajate sisestatud näidud ning viimane näit ei kirjuta eelmist üle. See peaks vähendama olukordi, kus korteriomanik väidab, et on näidu esitanud aga keegi on seda hiljem muutnud. Lisaks on võimalik näitude sisestamist piirata kuupäevaliselt – varem sai seda teha vaid perioodi avamise ja jaotamisega.

Tähtsamad punktid, mida arvestivahetusel tuleks jälgida:

  • Arvestivahetuse kuupäev peaks olema varasem jooksvast kuupäevast (ideaalis tegelik vahetuse kuupäev)
  • Arvestivahetuse kuupäev ei tohi langeda eelmisesse jaotatud perioodi
  • Kulude jaotamisel võetakse arvesse kõik kogused alates eelmise perioodi kulude jaotusest kuni järgmise kulude jaotuseni

Korteri arvestivahetus

Arvestivahetuseks tuleb avada menüü Üüriarvestus->Näidud ning klõpsata üldarvesti järel nupul „Sisesta alamarvestite näidud“ või korteri arvestite järel nupul „Sisesta näidud“. Järgnevalt kasutame korteri näitude sisestamise vormi, kuid arvestivahetus toimib mõlemal juhul sarnaselt.

Korteri näitude sisestamise vormil tuleks esmalt täita vana arvesti lõppnäit ja vahetuse kuupäev. Antud juhul on külma vee arvesti vahetatud 13.07.2017.

Pärast vana arvesti andmete sisestamist ja nupul „Vaheta arvesti“ klõpsamist avaneb vorm uue arvesti andmete sisestamiseks. Arvestivahetuse kuupäev on juba eeltäidetud kuupäevaga 13.07. Lisada tuleb veel uue arvesti algnäit ja soovi korral arvestinumber ja taatlustähtaeg.

Kindlasti tuleks jälgida, et arvestivahetuse kuupäev ei oleks varasem viimase näidu (10,120) kuupäevast ja ei langeks eelmisesse jaotatud perioodi (juuli). Antud juhul on eelmised näidud sisestatud ja kulud jaotatud 05.07.

Samuti ei tohiks arvestivahetus toimuda jooksva kuupäevaga

Pärast „Edasi“ nupul klõpsamist avaneb uuesti korteri arvestite vorm, kuhu on juba lisatud ka uus arvesti. Kui uue arvesti lõppnäit on teada võib ka selle juba lisada aga seda saab ka hiljem teha. Lõpuks tuleb näitude vorm salvestada. Näite on võimalik parandada ja kustutada korteri näitude ajaloo vormil (Näidud-> korteri arvestite järel nupp „Ajalugu“). Viimast näitu on võimalik kustutada ka korteri näitude vormilt, eemaldades soovitud arvesti eest linnukese ja salvestades.

Veateated

Tihti võib arvestivahetusel esineda hoiatusi või veateateid, mis on tingitud näitude kuupäevadest.

  • Arvestivahetus tehakse enne eelmise näidu sisestamise kuupäeva.

Kuna eelmise kuu näit (10,120) on sisestatud 05.07.2017 siis peavad kõik järgmised näidud olema sellest hilisemad. Antud juhul võib sisestada vahetuse kuupäevaks näiteks 06.07.2017 (ka juhul, kui arvestivahetus toimuski tegelikult 01.07.).

  • Arvestivahetus langeb juba jaotatud perioodi

Selle korteri eelmise kuu näit (2,000) on sisestatud 15.06., kuid uusi näite ega arvestivahetust ei saa siiski teha 04.07. Põhjus on selles, et eelmise perioodi kulud jaotati 05.07. Ka siin tuleks sisestada näitude kuupäevaks näiteks 06.07.

Kulude jaotusel võetakse näidud arvesse kuupäevade järgi. Kui need uued näidud oleks võimalik sisestada 04.07. kuupäevaga siis eelmise (juuli) perioodi taasavamisel ja uuesti jaotamisel võetakse ka need uued näidud arvesse ja kulude jaotuse tulemus ei oleks enam sama, mis see oli algselt.

  • Arvestivahetus tehakse jooksva kuupäevaga

Antud juhul tekib ühele päevale kolm näitu – vana arvesti lõppnäit, uue arvesti algnäit ja uue arvesti lõppnäit. Kuna näite ja tarbimisi arvestatakse kuupäevade alusel ei ole võimalik programmil selgeks teha, milline on tegelik algnäit ja milline lõppnäit. Seega tuleks arvestivahetusel kasutada mõnda mineviku kuupäeva. Kui arvestivahetus toimuski tegelikult täna siis võib selle ka tänase kuupäevaga sisestada, sest uue arvesti lõppnäitu ei ole ilmselt veel teada ja see sisestatakse hiljem.