Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Omanikud, korteriomaniku vahetus

Uue omaniku saad sisestada menüüst Minu ühistu -> Korterid, klõpsates korteril ja/või vajutades nupule Uus omanik.

Korteril võib olla mitu omanikku, kuid üks neist peab olema põhiomanik, kelle nimele ja aadressile vormistatakse arved. Teised omanikud saavad olla kaasomanikud.

Kui korter vahetab omanikku, siis pead lisama uue omaniku. Ühtlasi saad registreerida varem korteriga seotud isikud automaatselt korterist välja.  Sinu andmebaasi jäävad kõik isikud alles. Väljaregistreerimisega lõpetatakse isikute omaniku ja elaniku seosed korteriga.

Uue omaniku andmete sisestamisel saad märkida valikud:

  • põhiomanik või kaasomanik
  • elab korteris (isik lisatakse ka elanike nimekirja)
  • registreeri omanikud välja (seniste omanike volitused lõpetatakse)
  • registreeri elanikud välja (seniste elanike volitused lõpetatakse)

NB! Korterile ligipääsu andmiseks pead sisestama isikukoodi. Korteriomanik saab ligipääsu korteriomaniku õigustes. Õiguste kohta loe lähemalt alalõigust rollid ja õigused.

NB! Isikutega seotud menüüdes (Omanikud, Elanikud, Ametnikud, Kõik isikud) kuvatakse soovi korral nimekirjas „ka mittekehtivaid” ehk näidatakse kõiki kunagi sisestatud ja kustutamata isikuid.

NB! Vaates Omanikud saad märkida linnukesega isikud, kellele soovid ühistu nimel e-maili saata. Saadetud e-mailid säilitatakse ühistu e-mailide ajaloo tabelis.