Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Haldus

Haldusmoodul on töövahend kinnisvara korrashoiu tegevuste korraldamiseks ja dokumenteerimiseks:

Objektid

 • Objektidena kirjeldatakse kõik kinnistuga seotud tähtsamad valdkonnad
 • Objektidega saab siduda tegevused ja seeläbi määrata vastutaja

Tegevused

 • Kirjeldatakse regulaarseid töid, mis on objektidega seotud.
 • Tegevused saab lisada hoolduspäevikusse, siduda kuluarvete ja lepingutega.
 • Automaatne meeldetuletus vastutajale e-maili teel.

Lepingud

 • Ülevaade objektidega seotud lepingutest.
 • Lepingute info kajastub ka tegevuste vaates.

Majanduskavad

 • Planeeritud majanduskava on pidevalt võimalik võrrelda tegelikkusega.

Hoolduspäevik

 • Sisestatakse konkreetsed planeeritud või tehtud tööd.
 • Töö teostamise aeg võimalik määrata kellaajalise täpsusega.
 • Töö eest vastutajale võimalik saata automaatne meeldetuletus.
 • Ülevaade tööde olekust - plaanis, kinnitatud, tehtud või tühistatud.

Tulud ja kulud

 • Tulude ja kulude all on näha kõik arved, sh üüriarvestuse all sisestatud.
 • Kuluarved saab siduda töö ja majanduskava reaga.
 • Majandusavas kajastuvad kuluarved tegelike kulude vaates.

Probleemid

 • Halduse probleemide vaates näidatakse kõiki Suhtluse moodulist sisestatud probleeme.
 • Probleeme võib menetleda jooksvalt või koguda need kokku ja käsitleda regulaarsel juhatuse koosolekul, kus otsustada, kas probleem vajab tegelemist (lisada uus töö) või pole tegemist tõsise probleemiga (märkida probleem suletuks).