Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Raamatupidamine

Raamatupidamise moodulis sisestatakse raamatupidamiskanded, mille pealt tehakse raamatupidamisaruanded.

Kontoplaani valimine
 • Kontoplaanina võib kasutada standardkontoplaani, mõne teise ühistu kontoplaani või alustada täiesti tühjast kontoplaanist.
Üüriarvestuse impordi algseadistamine
 • Üüriarvestuse impordi algseadistamisel määratakse põhikontod, mis on aluseks arvete, laekumiste, viiviste ja kuluarvete kannete tegemisel.
 • Algseadistamine tekitab ka automaaselt alamkontod iga korteri või kululiigi jaoks.
Kontod
 • Standardkontoplaani on võimalik muuta lisades täiendavaid kontosid või kustutades ebavajalikke.
Alamkontod
 • Kui ühe konto piires on tarvis pidada detailsemat arvestust, siis saab kontole lisada alamkontod.
 • Näiteks üüriarvestuse algseadistus teeb kontole "Nõuded liikmete vastu" alamkonto iga korteri jaoks.
Kontoklassid
 • Kontoklassid kirjeldavad ära raamatupidamisaruannete struktuuri.
 • Kuna need põhinevad raamatupidamise seadusel, siis tavaliselt neid muuta pole vaja.
Tüüpkanded
 • Tüüpkande sisestamisel saad määrata deebet- ja kreeditkontod ning protsendid, kuidas sisestatud summa nende vahel jaotub.
 • Tüüpkande põhjal päris kande tegemisel on vaja sisestada ainult üks summa. Nii saab kannete sisestamisega hakkama igaüks.
Aruandeperioodid
 • Kannete sisestamiseks tuleb kõigepealt avada aruandeperiood.
 • Suletud aruandeperioodides enam muudatusi teha ei saa.
 • Pärast aruandeperioodi sulgemist on võimalik aruanded salvestada XBRL formaati, et siis mugavalt failiga äriregistrisse üles laadida.
Päevaraamat
 • Päevaraamat näitab kandeid kronoloogilises järjekorras.
Uus kanne
 • Uue kande võib sisestada vaba kandena, valides kõik kontod ise, või siis võtta aluseks mõne tüüpkande.
 • Konto numbri võib sisestada käsitsi või valida nimekirjast. Sisestamise käigus võib jooksvalt lisada uusi kontosid ning alamkontosid.
 • Sisestatud kanne ei kajastu algselt pearaamatus ega aruannetes. Selle jõustamiseks tuleb kanne kinnitada.

Kannete import

 • Üüriarvestusest imporditakse raamatupidamisse arved, laekumised, viivised ja kuluarved (ka haldusest).
Kontoväljavõtte import
 • Kanded saab importida ka pangakonto väljavõttelt.
 • Importimisel tuleb tehingutele valida sobivad vastaskontod ja alamkontod. Märksõna sisestamisel on järgmisel impordil kontod valitud automaatselt.
 • Imporditud kanded ei kajastu pearaamatus ega aruannetes enne nende kinnitamist.
Pearaamat
 • Pearaamat näitab kandeid grupeerituna kontode kaupa.
 • Lihtne navigeerida ja otsida vigu - klõpsates konto või alamkonto peal näidatakse ainult selle konto kandeid, klõpsates kande peal näidatakse kande deebet- ja kreeditridu.
Käibeandmik
 • Käibeandmik näitab kontode käibeid ning alg- ja lõppsaldosid ajavahemikus.
 • Lihtne navigeerida ja otsida vigu - klõpsates konto või alamkonto peal näidatakse ainult selle konto kandeid pearaamatus.
Bilanss
 • Bilanss näitab ühistu varade ja kohustuste seisu ajahetkel. Mugava võrdlemise tarbeks on võimalik valida kaks kuupäeva.
 • Lihtne navigeerida ja otsida vigu - klõpsates summa peal näidatakse kontode saldosid, millest summa kokku tuleb.
Tulude-kulude aruanne
 • Tulude-kulude aruanne näitab ühistu tulusid ja kulusid ning kasumit perioodil. Mugava võrdlemise tarbeks on võimalik valida kaks perioodi.
 • Lihtne navigeerida ja otsida vigu - klõpsates summa peal näidatakse kontode käibeid, millest summa kokku tuleb.
Rahavoogude aruanne
 • Rahavoogude aruanne näitab raha laekumisi ja väljamakseid etteantud perioodidel.
 • Lihtne navigeerida ja otsida vigu - klõpsates summa peal näidatakse kontode saldosid, millest summa kokku tuleb.