Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Üüriarvestus

Üüriarvestuse moodulis toimub igakuiste arvete esitamine ühistu liikmetele:

Perioodid
 • Kogu arvestus käib perioodide kaupa. Periood on üks kuu.
 • Võimalik valida mitmete arvete nummerdamise skeemide vahel.
 • Viiviseid arvutatakse automaatselt.
 • Saab lisada ise täiendavaid teateid, nii arvele kui näidukaardile.
Kululiigid
 • Võimalik valida mitmete jaotusmeetodite vahel.
 • Ülem- ja alamkululiikide süsteem paindlikuks jaotamiseks.
 • Ümardamine kas arve täpsusega või arve rea täpsusega.
 • Kululiikide kirjeldamine on ühekordne töö.
Osalused
 • Iga kululiigi puhul saab määrata, millised korterid selle kululiigi jaotamisel osalevad.
 • Kulude jagamisel saab igale korterile arvestada erinevaid koefitsiente
Näidud
 • Näitusid saab sisestada kas korterite kaupa (näidukaartidelt) või kululiikide kaupa (külm vesi või soe vesi korraga).
 • Esitamata näitudega arvestitele saab eelneva 1-12 kuu tarbimise põhjal automaatselt arvutada prognoositud tarbimise.
 • Näitude esitamise tähtaja möödudes saadetakse esitamata näitudega korteriomanikele automaatne meeldetuletus e-maili teel.
 • Kauglugemise korral on võimalik näite importida failist või Tepso serverist.
Tulud ja kulud
 • Ühistule esitatud arved sisestatakse kuluarvetena.
 • Ühistu esitatud arved koostatakse tuluarvetena.
 • Kuluarvetele saab PDF-arve failina juurde lisada.
 • E-arve kujul kuluarveid saab importida läbi Omniva arvekeskuse. Sel juhul ei pea arve andmeid käsitsi sisestama.
 • Tuluarveid on võimalik välja trükkida või saata e-mailiga.
 • Arvete tasumise lihtsustamiseks on võimalik kuluarved salvestada maksefaili et see internetipanka üles laadida.
Kulude jaotus
 • Kulude jaotusest on võimalik saada ülevaade kulude jaotumisest korterite ja kululiikide lõikes.
Omanikuvahetused
 • Omanikuvahetuse korral on mugav jagada kulud endise ja uue omaniku vahel vastavalt päevade arvule ja arvestite näitudele.
 • Säilib mõlema omaniku arvelduste ajalugu.
Arved
 • Arveid saab trükkida ühe- või mitmekaupa, samuti on lihtne neid saata e-mailiga.

E-arved

 • Oleme loonud võimaluse e-arvete automaatseks edastamiseks nii, et see toimiks sarnaselt e-mailiga arve saatmisele.
 • E-arvete saatmine otse meie tarkvarast käib läbi Omniva arvekeskuse. E-arvete edastamise hind on leitav meie hinnakirjast.
 • E-arveid saab salvestada ka XML-failina, et need internetipanka või operaatori keskkonda üles laadida.

 

Laekumised
 • Laekumised saab importida pangakonto väljavõttelt. Viitenumbri olemasolul seotakse laekumine automaatselt korteriga, vastupidisel juhul tuleb korter käsitsi valida.
 • Laekumisi saab eristada võla, viivise või kohtuvõla tasumisena.
Saldod
 • Saldodest saab hea ülevaate korterite võlgnevustest.
 • Koostöös Julianus Inkassoga oleme loonud võimaluse saata võlglastele meeldetuletuskirja, sms-i ja e-maili või tellida kõne.